oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Vladimír Balaš, Pavel Šturma - Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

autor: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
publikováno: 05.10.2018

exkluzivně Monografie renomovaných autorů – doc. Vladimíra Balaše a prof. Pavla Šturmy z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která právě vychází, je věnována jedné z oblastí mezinárodního ekonomického práva, která zaznamenává významný rozvoj, a tou je právo mezinárodních investic.

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář

publikováno: 03.10.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2018, 2., podstatně přepracované a doplněné vydání, 272 stran, 495 Kč.

Kateřina Frumarová a kolektiv: Správní trestání

publikováno: 25.09.2018

Leges, Praha 2017, 400 stran, 490 Kč.

Jan Kozák, Jaroslav Brož, Alexandr Dadam, Antonín Stanislav, Zdeněk Strnad, Lukáš Zrůst, Michal Žižlavský: Insolvenční zákon. Komentář

publikováno: 18.09.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2018, 4. vydání, 1 840 stran, 2 599 Kč.

Jan Mareček, Jiří Doležal, Vladimíra Sedláčková, Tomáš Sklenář, Martin Tunka, Zdeňka Vobrátilová: Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související

publikováno: 17.09.2018

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2., aktualizované vydání, 960 stran, 1 199 Kč.

Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel: Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

publikováno: 14.09.2018

Leges, Praha 2018, 128 stran, 220 Kč.

Michael Šefčík - Karuselové podvody

autor: prof. Ing. Jan Široký, CSc.
publikováno: 03.08.2018

exkluzivně Praha: Leges, 2018. 100 s. ISBN 978-80-7502-252-3.

Emil Svoboda: Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla

publikováno: 02.08.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2018, 676 stran, 1 450 Kč.