oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Michaela Katolická, Ján Béreš: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář

publikováno: 01.05.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 248 stran, 495 Kč.

Dvě knihy o přestupcích

publikováno: 27.04.2018

František Weyr: Československé právo ústavní. Ústavní vývoj československý v roce 1938

publikováno: 25.04.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 424 stran, 890 Kč.

Jiří Navrátil a kol.: GDPR pro praxi

publikováno: 24.04.2018

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2018, 340 stran, 450 Kč.

Vladislav Hřebíček: Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

publikováno: 16.04.2018

Leges, Praha 2017, 160 stran, 320 Kč.

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář

publikováno: 11.04.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 284 stran, 455 Kč.

Pavel Holländer: Příběhy právních pojmů

publikováno: 06.04.2018

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2017, 288 stran, 350 Kč.

Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kol.: Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář

publikováno: 02.04.2018

Leges, Praha 2017, 1 696 stran, 2 990 Kč.