oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kol.: Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář

publikováno: 02.04.2018

Leges, Praha 2017, 1 696 stran, 2 990 Kč.

Dana Ondrejová: Průvodce uzavíráním smluv

publikováno: 29.03.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 2. vydání, 480 stran, 520 Kč.

Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Jan Šejdl, David Falada: Římské právo v občanském zákoníku. Komentář a prameny. Věcná práva

publikováno: 22.03.2018

Auditorium, Praha 2017, 304 stran, 460 Kč.

Jiří Duba: Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

publikováno: 27.02.2018

Leges, Praha 2017, 120 stran, 250 Kč.

Zákon o zpravodajských službách ČR / Zákon o Bezpečnostní informační službě / Zákon o Vojenském zpravodajství Komentář

autor: doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D, Mgr. Jiří Chrobák, Mgr. Martin Fliegel
publikováno: 24.02.2018

exkluzivně Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek v moderním demokratickém státě. Komentář stručně informuje o transformaci zpravodajských služeb do současné podoby a plynule přechází do výkladu jednotlivých ustanovení daných zákonů.

Pavel Petr: Vlastnictví bytů – kondominium

publikováno: 23.02.2018

C. H. Beck, Praha 2017, 144 stran, 290 Kč.

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár

publikováno: 21.02.2018

C. H. Beck, Bratislava 2016, 1 540 stran, 139 eur.

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář

publikováno: 19.02.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 284 stran, 455 Kč.