oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek: GDPR/Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praktický komentář

publikováno: 22.11.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 544 stran, 880 Kč.

Encyklopedie českých právních dějin

autor: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
publikováno: 20.11.2017

exkluzivně V roce 2009 v Brně vznikla právněhistorická společnost The European Society for History of Law, jejímž cílem je především umožňuje co nejširší, zejména právnické veřejnosti poznat historické souvislosti současné i budoucí právní úpravy jednotlivých institutů. Dále právníkům v právní praxi zprostředkovat a přiblížit dobové názory na některé právní problémy. Společnost začala vydávat v Londýně anglický právněhistorický časopis Journal on European History of Law, pořádat vědecké konference a publikovat právněhistorické texty, a to jak v podobě sborníků, tak monografií. Zakladatelé této společnosti však chtěli jít mnohem dále, pokusit se sumarizovat všechny podstatné, doposud vybádané právněhistorické poznatky. A tak se zrodila myšlenka mnohadílné Encyklopedie českých právních dějin.

Ladislav Jouza: Soudničky

publikováno: 20.11.2017

Ústav práva a právní vědy a Česká advokátní komora, Praha 2017, 80 stran, 134 Kč.

Jakub Král a kolektiv: Zákon o zdravotnických prostředcích. Komentář

publikováno: 16.11.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 436 stran, 880 Kč.

Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv: Trestní řád. Komentář

publikováno: 13.11.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, I. díl (1 412 stran), II. díl (1 140 stran), 4990 Kč.

Peter Behrens: Europäisches Marktöffnungs- und Wettbewerbsrecht

publikováno: 09.11.2017

C. F. Müller, Heidelberg 2017, 1 026 stran, 134,99 eur.

Bulletin slovenskej advokácie přináší…

publikováno: 07.11.2017

Stanislav Pšenička: Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou

publikováno: 04.11.2017

Leges, Praha 2017, 124 stran, 320 Kč.