oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Jiří Duba: Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

publikováno: 27.02.2018

Leges, Praha 2017, 120 stran, 250 Kč.

Zákon o zpravodajských službách ČR / Zákon o Bezpečnostní informační službě / Zákon o Vojenském zpravodajství Komentář

autor: doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D, Mgr. Jiří Chrobák, Mgr. Martin Fliegel
publikováno: 24.02.2018

exkluzivně Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek v moderním demokratickém státě. Komentář stručně informuje o transformaci zpravodajských služeb do současné podoby a plynule přechází do výkladu jednotlivých ustanovení daných zákonů.

Pavel Petr: Vlastnictví bytů – kondominium

publikováno: 23.02.2018

C. H. Beck, Praha 2017, 144 stran, 290 Kč.

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár

publikováno: 21.02.2018

C. H. Beck, Bratislava 2016, 1 540 stran, 139 eur.

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář

publikováno: 19.02.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 284 stran, 455 Kč.

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

autor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
publikováno: 19.02.2018

exkluzivně Vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer, 2017, 228 stran.

Pavel Molek, Jitka Stráská: Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003–2013

publikováno: 15.02.2018

C. H. Beck, Praha 2015, 746 stran, 990 Kč.

Zákon o ochranných známkách. Komentář

autor: JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M., Mgr. Simona Hejdová, doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
publikováno: 15.02.2018

exkluzivně § 51a
(Přestupky)
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá ochrannou známku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.