Pirátský návrh prolamující advokátní mlčenlivost ve sněmovně neprošel!


publikováno: 21.03.2018

Ze 147 přítomných poslanců pirátský návrh podpořilo jen 51 poslanců za Piráty, KSČM a ANO - přesné výsledky hlasování najdete ZDE.

Proti pirátskému návrhu se ostře postavilo vedení České advokátní komory, které se otevřeným dopisem obrátilo na všechny poslance.

Podle schváleného znění novely, která především implementuje do českého práva Směrnici Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (dále jen „Směrnice DAC 5“), ale budou muset advokáti, ale i notáři, auditoři, daňoví poradci či soudní exekutoři poskytovat tyto informace o klientech při mezinárodní spolupráci při správě daní.

Sněmovnou schválená novela nyní bude postoupena Senátu. 

Red.