Nepřehlédněte ! ČAK zřídila oficiální účet na sociální síti Twitter


publikováno: 10.01.2017

Naleznete na něm aktuální a nejnovější krátké informace o dění v české advokacii, dále pak odkazy na kompletní znění zajímavých článků a zpráv z našich webových stránek (www.cak.cz a www.bulletin-advokacie.cz), nebo  z dalších, které s advokacií souvisejí.

Rádi bychom upozornili, že zřízení účtu ČAK na sociální síti Twitter neznamená  upozaďování webové stránky www.cak.cz nebo www.bulletin-advokacie.cz, kde stále naleznete rozsáhlejší informace, upozornění a kontaktní údaje a budeme zde i nadále sdílet další odkazy a dokumenty ke stažení či jiné informace. Zřízení Twitteru ČAK považujeme za další krok ve zkvalitňování komunikace Komory s advokátní i neadvokátní veřejností, zvláště pak s mladší generací.

Oficiální účet České advokátní komory naleznete pod uživatelským jménem @CAK_cz, nebo na internetové adrese https://twitter.com/CAK_cz. Pročítat si jej můžete, i pokud nejste uživatelé této sociální sítě zcela stejně, jako jiné internetové stránky.

 

 

 

 

Odbor vnějších vztahů ĆAK