Nejvyšší soud vstoupil do roku 2016 s nově jmenovanými předsedy kolegií


publikováno: 07.01.2016

JUDr. Vladimír Kůrka se 16. prosince 2015 vrátil na Nejvyšší soud mezi soudce občanskoprávního a obchodního kolegia po skončení desetiletého mandátu soudce Ústavního soudu. Do čela zmíněného kolegia usedl od 1. ledna, na základě jmenování předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D.

JUDr. Vladimír Kůrka je předním odborníkem na civilní právo, především na procesualistiku, restituce, bytové právo, exekuce, apod. Na Nejvyšším soudu v Brně dříve pracoval od roku 1996 do konce roku 2005. „Vím, že se mohu plně spolehnout na organizační schopnosti JUDr. Vladimíra Kůrky,“ komentuje volbu nového předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. JUDr. Vladimír Kůrka ve funkci nahradil bývalého předsedu kolegia JUDr. Františka Ištvánka. Ten tuto funkci zastával déle než deset let a skončilo mu funkční období.

Zdroj: Nejvyšší soud