Křest knihy o právnickém rodu Mokrých


publikováno: 21.11.2017

Na snímku zleva: JUDr. Antonín Mokrý starší, JUDr. Jan Kotous, JUDr. Martin Vychopeň a JUDr. Antonín Mokrý mladší„Nevím o žádné jiné rodině, která by se od poloviny 16.  století dodnes věnovala právnické profesi a měla tak krásně zachovaný rodinný archiv,“ uvedl editor knihy doktor Kotous. Nejstarším příslušníkem rodu byl Urban Mokrý (1577-1650), rodák ze Soběslavi, který se po službě u posledních Rožmberků usadil v Netolicích a stal se nejdříve důchodním písařem nové netolické vrchnosti, Eggenberků, a poté netolickým radním, který často jednal jménem města. Od třetiny 19. století byli členové rodu notáři (patřil k nim i vodňanský notář a básník Otakar Mokrý).

Potomkem rodu v desáté generaci je JUDr. Antonín Mokrý (*1929), bývalý předseda Nejvyššího soudu ČR a po rozpadu federace první předseda Vrchního soudu v Praze, který léta shromažďoval materiály do rodinného archivu a na jejich základě napsal i rodinnou kroniku. Při křtu ale všechny zásluhy na knize skromně připsal svému dlouholetému příteli, doktoru Kotousovi, se kterým se kdysi seznámil v kanceláři Vyšehradské kapituly (dr. Kotous ji léta vedl). 

Jedenáctou generací právnického rodu Mokrých je pak jeho syn, také Antonín, tohoto jména osmý, pražský advokát a dlouholetý místopředseda a aktuálně člen představenstva ČAK, který v v současné době zastává funkci prvního viceprezidenta Rady evropských advokátních komor (CCBE) a pro rok 2018 se stane jejím prezidentem.

Knihu, kterou mimo řady dalších subjektů finančně podpořila i ČAK, vydalo nakladatelství Pasparta Publishing. V omezeném množství je kniha zájemcům dostupná zdarma v sídle ČAK na Národní třídě 16.

ivac

Foto Mgr. Barbora Petráčková