oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Náhradní péče o dítě

autor: Lucie Trnková
publikováno: 09.08.2018

exkluzivně

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

autor: Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová
publikováno: 01.08.2018

exkluzivně ČÁST TŘETÍ
OCHRANA SPOTŘEBITELE PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ A NEKALÝMI OBCHODNÍMI PRAKTIKAMI

Několik poznámek k otázce zastavení soudního řízení ve věci zajištění cizinců

autor: JUDr. Lenka Mičkalová
publikováno: 27.07.2018

Loňská novela zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu přinesla, jak by se podle prvního pohledu mohlo zdát, správním soudům jisté „odbřemenění“ meritorního soudního přezkumu jednotlivých žalob či kasačních stížností ve věcech zajištění cizinců, pokud bylo zajištění cizince ukončeno, ale bohužel tomu tak není. Naopak s touto právní úpravou vznikly dílčí problémy, které blíže specifikuji níže ve svém příspěvku.

Shrnutí předpisů o advokacii

autor: Martin Pelikán
publikováno: 27.07.2018

exkluzivně ČÁST TŘETÍ - Kárný řád

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče za dopravní nehodu

publikováno: 26.07.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2018 sp. zn. ÚS 3765/17.

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

autor: Michal Janovec
publikováno: 26.07.2018

exkluzivně

Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v pracovněprávní praxi

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 24.07.2018

exkluzivně Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) se již od 25. května 2018 uplatňuje v pracovněprávní (zejména personální) praxi. O tom, že je to nařízení velmi potřebné, svědčí skutečnost, že Úřad pro ochranu osobních údajů eviduje ode dne účinnosti nařízení GDPR již přes 600 tisíc stížností občanů na postup správců subjektů (např. zaměstnavatelů) na porušení nařízení. Ze své advokátní praxe mohu uvésti některé příklady, jakých problémů se stížnosti v pracovněprávní oblasti nejčastěji týkají.

Nutná obhajoba právnické osoby – ano, či ne? – 1. část

autor: JUDr. Alena Tibitanzlová
publikováno: 23.07.2018

Jako inspirace pro téma tohoto příspěvku posloužilo v článku analyzované opatření o ustanovení obhájce právnické osobě pro domnělou existenci důvodu nutné obhajoby. To mě podnítilo zamyslet se nad tím, proč upravuje institut nutné obhajoby zákon o trestní odpovědnosti právnických osob tak, jak jej upravuje, a zda je taková právní úprava namístě. Na tyto otázky se pokusím nalézt odpověď, anebo k této problematice alespoň vyvolat diskusi. Příspěvek je rozdělen do dvou částí (druhá část vyjde v BA č. 7-8/2018), přičemž první z nich je úvodem do problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, problematiky nutné obhajoby a již částečnou analýzou zkoumaného.