oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Etika v právu pohledem účastníka řízení

autor: Mgr. Marie Voříšková
publikováno: 24.09.2018

exkluzivně Příspěvek pro konferenci o aktuálních otázkách české a slovenské advokacie konané v Luhačovicích 21. září 2018.

The 100-Year Evolution of the Legal Profession in Ukraine in More Detail

autor: prof. JUDr. Yaroslav Lazur, DrSc
publikováno: 24.09.2018

exkluzivně At certain stages of civilizational development, resolving various conflicts, disputes and disagreements that accompany the whole history of mankind results in involving individuals who specialize in the representation of third party interests. This representation is referred to as practice of law. While some elements of these professional activities date back to Ancient Greece and Ancient Rome, the bar as an institution is a relatively new phenomenon in Ukraine that started to grow rapidly in the middle of the 19th century.

Ženská stopa v české advokacii

autor: JUDr. Daniela Kovářová
publikováno: 24.09.2018

exkluzivně Příspěvek pro konferenci o dějinách advokacie v Luhačovicích, 21. září 2018.

K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu

autor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
publikováno: 22.09.2018

Jedním z nedostatků platného a účinného trestního řádu je okolnost, že výslovně neupravuje provádění tzv. prostorového odposlechu (utajené získávání informací pomocí speciálních, pro tyto účely sestrojených technických prostředků a zařízení zaznamenávajících obraz, zvuk, přesný pohyb i činnost sledovaných osob v reálném čase a prostoru), rozhodování o možnosti jej provádět, ani podmínky pro využití záznamu o odposlechu jako důkazu v trestním řízení. Termín „prostorový odposlech“ dokonce trestní řád na žádném ze svých míst nedefinuje a ponechává toto vymezení nauce a právní praxi. Autor článku považuje tuto situaci za závažný nedostatek trestního řádu, pléduje za výslovné zakotvení prostorového odposlechu do trestního řádu a formuluje podmínky budoucí právní úpravy.

K soudní aplikaci § 22 odst. 2 autorského zákona o přenosu vysílání prostřednictvím družice

autor: JUDr. Petr Prchal, Ph.D., prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
publikováno: 21.09.2018

exkluzivně Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání upravuje § 22 autorského zákona. Podle § 22 autorského zákona platí, že „(1) Přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, uskutečňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílání.“ „(2) Kabelovým přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla je takový přenos rozhlasového nebo televizního vysílání díla podle odstavce 1, který se uskutečňuje po kabelu nebo mikrovlnným systémem. Ustanovení § 21 odst. 3 věty druhé platí obdobně.“

Nepřetržitý odpočinek v týdnu v zajetí duplicit

autor: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
publikováno: 19.09.2018

exkluzivně Na následujících řádcích analyzuji dosavadní praxi týkající se povinnosti nařizovat zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu k čerpání vždy v jakémsi klouzavém období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů. Tato praxe neodpovídá československé tradici, nemá oporu ani v unijním právu a je v rozporu s recentním rozhodnutím SDEU. Přesto není nezákonná, i tak by však bylo záhodno ji opustit.

Zákon o státním podniku – Komentář

autor: Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod
publikováno: 18.09.2018

exkluzivně

Četnost osvojení zletilého v letech 2014 až 2016

autor: JUDr. Tomáš Plíhal
publikováno: 16.09.2018

Článek přináší statistický přehled o tom, kolik bylo v České republice u obecných soudů v letech 2014 až 2016 podáno návrhů na osvojení zletilého a kolika z nich soudy vyhověly či nevyhověly. Institut osvojení zletilého je stále ještě novinkou v českém právním řádu, a je tak zajímavé sledovat četnost jeho využití.