oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

K (ne)možnosti odvolání proti usnesení soudu o potvrzení ustanovení insolvenčního správce dle § 29 InsZ

autor: Mgr. Petr Uklein
publikováno: 22.08.2018

exkluzivně V rámci insolvenčního řízení se zcela běžně setkáváme s odvoláním insolvenčního správce a ustanovením nového insolvenčního správce ve smyslu § 29 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „InsZ“).

Evropská unie po brexitu

autor: Václav Šmejkal a kol.
publikováno: 20.08.2018

exkluzivně 12. Možný vliv brexitu na dohled nad finančním systémem Evropské unie

Oceňování služebností: teorie a praxe

autor: Jakub Hanák, Kristýna Kuhrová, Jan Sedláček
publikováno: 20.08.2018

exkluzivně

Fiduciární povinnosti versus platy českých soudců

autor: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
publikováno: 15.08.2018

exkluzivně Tato odborná stať se zabývá fiduciárními povinnostmi, které se v současné době dělí na povinnost loajality a povinnost péče, a to v šesti relativně samostatných částech. Nejprve je provedeno základní vymezení pojmu fiduciární povinnosti s uvedením definic z předních slovníků a encyklopedií, poté v souvislostech konstatována principiální neexistence současného pojetí fiduciárních povinností v římském právu. Následně je pozornost upřena na Bibli, pak je čtenáři předloženo základní pojetí fiduciárních povinností v korporátním právu a koncepce fiduciárních povinností je rozšířena i na veřejnou sféru. A konečně, v části šesté je koncepce fiduciárních povinností aplikována na odměňování soudců a na konkrétní nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o platech českých soudců.

Některá úskalí právní úpravy úroků z prodlení

autor: Mgr. Anna Šafránková
publikováno: 14.08.2018

exkluzivně Některé aspekty české právní úpravy úroků z prodlení – ve spojení s použitelnou rozhodovací praxí soudů z posledních desetiletí – vyvolávají interpretační a aplikační nejasnosti. V dalších ohledech současná právní úprava podle mého názoru neobstojí v testu racionality (čili spravedlnosti). Ráda bych v následujícím textu poukázala na problematické prvky právní úpravy úroků z prodlení, jejichž koncepci v našem právním řádu nepovažuji za ideální řešení.

Zlá víra

autor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
publikováno: 13.08.2018

exkluzivně Právnímu řádu je vlastní tradiční právní pojem zlé víry římskoprávního původu. V platném českém právu se výslovně setkáváme se zlou vírou v právu směnečném a šekovém, známkovém a průmyslově vzorovém. Vedle toho musíme zmínit právo EU, jmenovitě unijní známkové právo a dále též unijní právní úpravu názvů domén v doméně nejvyšší úrovně .eu v síti elektronických komunikací.

Brexit a některé jeho následky

autor: prof. JUDr. Luboš Tichý
publikováno: 13.08.2018

exkluzivně Rozhodnutí opustit Evropskou unii v referendu a na to navazující proces vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen Velká Británie) z Evropské unie je věru bezprecedentní událostí dalekosáhlého významu, která se dotýká celé Evropské unie a jejích členských států. Má nepochybně významné dopady i do České republiky. Konkrétní význam má a bude mít i pro soukromoprávní vztahy existující i budoucí, což si zasluhuje pozornost i praktického advokáta.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář.

autor: David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný
publikováno: 13.08.2018

exkluzivně