oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světě. Komentář.

autor: Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý a kolektiv
publikováno: 18.07.2018

exkluzivně Právo vznést námitku podle čl. 21 obecného nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR)

Právní úprava odpočinku

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 06.07.2018

exkluzivně Je doba dovolených. Považujeme ji za základní právní formu odpočinku v průběhu zaměstnání. Pravidla pro její čerpání stanoví zákoník práce (zák. práce). Není nutné připomínat právní podmínky pro nástupu dovolené, ale jednu z nich je přece jen vhodné pro aktuálnost uvést.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Komentář, 2. vydání

autor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., JUDr. Ladislav Smejkal, Mgr. Irena Bílá
publikováno: 29.06.2018

exkluzivně

Insolvenční zákon. Komentář 4. vydání

autor: Jan Kozák, Jaroslav Brož, Alexandr Dadam, Antonín Stanislav, Zdeněk Strnad, Lukáš Zrůst, Michal Žižlavský
publikováno: 26.06.2018

exkluzivně

Identifikační genetika v právní praxi

autor: JUDr. Jiří Kožina
publikováno: 26.06.2018

exkluzivně

Nová úprava zadávaní verejných zakázek

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Helena Jačmanová
publikováno: 19.06.2018

exkluzivně Na základe verejných zákaziek (v SR verejného obstarávania) získavajú dodávatelia možnosť realizácie rozsiahlych dodávok. Realizuje sa tu značná časť spoločensky disponibilných prostriedkov. Na základe verejných zákaziek vznikajú relatívne stabilné obchodné vzťahy so zaisteným financovaním. Pre podnikateľa, ktorý zákazku získa, je minimalizované riziko, že za ním poskytnuté plnenie nedostane dohodnutú odplatu. K tomu, aby sa pri získavaní týchto zákaziek postupovalo transparentne a nediskriminačne, sa snažia prispieť aj nové smernice EÚ a na ne nadväzujúca tuzemská úprava. V príspevku ide o pojednanie o novej úprave v Českej republike s porovnaním voči úprave na Slovensku. Ide najmä o zistenie skutočnosti, či možno zákazky zadávať menej formálnym spôsobom a či sa tu rozširuje elektronizácia zadávania.

Aktuální pohled na institut extradice v kontextu judikatury Soudního dvora EU

autor: Mgr. Anna Katerina Vintrová, Mgr. Ivan Puškár
publikováno: 11.06.2018

exkluzivně Trestní právo a trestní řízení jsou jádrem státní suverenity. Spolupráce v trestních věcech je dobrovolným závazkem a stát tedy není povinen spolupracovat s ostatními v trestních věcech, pokud s tím nesouhlasí. V průběhu času však názor, že trestní právo, včetně jeho účinků, má lokální povahu, ustoupil stále rostoucí potřebě a skutečné regulaci mezinárodní právní spolupráce. Důležitými faktory v tomto ohledu jsou zvýšené přeshraniční aktivity, včetně spáchaných trestných činů, mezinárodního terorismu a rozvoje lidských práv.

Právní povaha povinnosti platit pojistné a meze smluvní svobody

autor: Mgr. Robert Šimek
publikováno: 08.06.2018

exkluzivně Předmětem tohoto článku je objasnění právní povahy povinnosti platit pojistné podle § 2758 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „o. z.“) s ohledem na meze smluvní svobody přihlížející k podobným či odlišným znakům s jinými úplatnými závazky, jež představují směnu určitých majetkových hodnot.