Zlepšení vyhledávání v databázi NALUS


publikováno: 25.05.2018

Databáze NALUS dlouhodobě umožňuje vyhledávat v rozhodovací činnosti Ústavního soudu podle řady parametrů. Nyní byla u parametrů - soudce s odlišným stanoviskem, dotčený orgán, výrok, vztah k předpisům, předmět řízení a věcný rejstřík – zavedena možnost filtrovat vyhledávání za pomoci operátorů AND (všechny zvolené parametry) či OR (alespoň jeden ze zvolených parametrů). Současně je nově možné se v rámci textů rozhodnutí pohybovat pomocí hypertextových odkazů směřujících na jiná rozhodnutí Ústavního soudu.

Počet rozhodnutí v databázi NALUS už přesahuje hranici 70 000, obě vylepšení by proto měla přispět ke zefektivnění práce s judikaturou Ústavního soudu pro celou veřejnost a tím pádem i k lepší ochraně ústavního pořádku. 

Podrobnosti o používání databáze naleznete v Návodu  na stránkách http://nalus.usoud.cz .

Zdroj: Ústavní soud, Brno.