Zemřel profesor Jan Kruliš-Randa


publikováno: 16.06.2015

Kruliš-Randa pocházel ze slavného rodu, jeho pradědečky byli vynálezce obloukové lampy František Křižík a rytíř Antonín Randa, uznávaný profesor občanského práva a děkan právnické fakulty. Po maturitě na pražském gymnáziu začal Kruliš-Randa rovněž studovat práva, v roce 1948 byl však z fakulty z politických důvodů vyloučen. Následné represe ho donutily k odchodu do exilu, podařilo se mu uprchnout přes Šumavu do Bavorska. V zahraničí získal stipendium a vystudoval v Curychu národní hospodářství. Při studiích založil studentský exilový spolek boje proti komunismu.

V 50. letech přesídlil do USA a pracoval tam pro americké koncerny. V roce 1963 se vrátil do Švýcarska, kde se oženil s Rosemarie Spühlerovou, dcerou významného politika Willyho Spühlera, který v roce 1968 zastával funkci švýcarského prezidenta. Díky tomuto politikovi Švýcarsko v srpnu 1968 bezprostředně po okupaci Československa odsoudilo tento akt jako agresi a otevřelo své hranice desetitisícům československých uprchlíků.

Po roce 1989 začal profesor Kruliš-Randa přednášet v Praze na Vysoké škole ekonomické a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1991 se zasadil o znovuobnovení Randovy nadace, kterou založil jeho pradědeček. Nadaci dlouhodobě podporoval z vlastních prostředků. V roce 2011 jej prezident republiky vyznamenal medailí za zásluhy.

Zdroj: ČTK