Zážitky z naší obce - soumrak demokracie?


publikováno: 26.04.2016

Ještě chvilku budu ležet. Dneska se mi nechce vůbec vstávat. Není se co divit. Vždyť jsem šla spát ve dvě hodiny ráno. Musela jsem udělat ty korektury na učebnici a dneska to musím odnést do redakce. Kočka zrovna bušila ráno na okno, abych jí pustila domů. Tulačka jedna. Celý den spí na gauči a večer vyráží a vrací se až k ránu. Ta má život. Jak říká můj muž: „Jo Rozárka ta má život lepší než já, panička neví, co by jí dala dobrého a včera mi dokonce vynadala, že jsem jí zapomněl na balkoně.“ Ano vynadala mu, když jí konečně pustil z balkonu, protože ji ráno nemohl najít a zavřel ji na celý den na balkon. Musela to být docela legrace, když na něho rozzlobeně mňoukala, když se vracel odpoledne domu.

No nedá se nic dělat je na čase, musím vstát, protože mám dneska mnoho práce. Na obci se koná večer zasedání zastupitelstva. Měla bych se tam jít podívat. Bude to zase divadlo jako obvykle. Je to soubor písní a tanců, o třech dějstvích, ale neumí nikdo ani pořádně zpívat ani tančit. Stejně to tam vede starosta a jeho pravá ruka místostarostka. Myslím, že ostatní zastupitelé ani neví, co se bude projednávat a na všechno zvednou ruku, proto je vždycky na programu jako poslední bod „různé“. Tam se totiž schová i to, co se tam může zařadit až v průběhu jednání. Minule si jeden opoziční zastupitel dovolil zvednout ruku, že mu nebyly materiály poslány pět dnů předem, a proto se nemohl na jeden bod programu připravit. No, to si dovolil hodně! V příštích deseti minutách ho starosta tak zesměšnil, že už příště asi ani nemukne.

„Mami, půjdeš večer na to zastupitelstvo“ volá na mě ještě dcera Kateřina z předsíně, když odchází. „Já nevím, zda to stihnu „ odpovím. „Asi bychom se tam měli jít podívat, když tak zavolám, bude to zase super představení“, ještě křikne a už je skoro za dveřmi.

Bude se tam asi projednávat ta naše záležitost se záborem pozemku. Bylo by dobré se tam objevit a zase si poslechnout, jak nám nic neprodají a naše připomínky ke směně pozemků jsou zcela irelevantní. Pozemek nakonec prodají někomu, kdo není ani obyvatelem obce.

Možná se tam bude projednávat ta pokuta, co starosta dostal za zveřejnění mých osobních údajů na úřední desce úřadu. To by mě zajímalo, zda to bylo jeho rozhodnutí z blbosti nebo úmyslné jednání místostarostky. Asi nepočítali s tím, že se ozvu a, že jim Úřad pro ochranu osobních údajů udělí pokutu. Mají totiž dojem, že samospráva je nedotknutelná a oni jsou nepostižitelní. Ono to tak opravdu je ve většině případů, ale někdy se přece jenom úřady vzchopí a orgán veřejné moci potrestají.

No stejně to asi dopadne tak, jako minule, když obec dostala pokutu za to, že starosta vjížděl na soukromý lesní pozemek hasičskými vozy, aby si na svůj pozemek postavil maringotku a dva suché záchody. Obec dostala od odboru životního prostředí symbolickou pokutu 1 800 Kč za opakované vjíždění do lesa automobily a za vykácení stromů. Kdyby to udělal nějaký občan, dostal by jistě pokutu téměř likvidační. Nakonec si starosta nechal od zastupitelů odsouhlasit, že se ničeho nedopustil ani nevědomou nedbalostí, a tak to nakonec zaplatili daňoví poplatníci. Příště si zastupitelé asi odsouhlasí, že se starosta nedopustil trestného činu ani nevědomě. Přesto, že v rozpočtu obce chybí několik milionů.

„Mami“ ozve se znovu z předsíně „zapomněla jsem si vzít ty věci pro babičku a co to zastupitelstvo půjdeš tam“? Dcera Kateřina je sice ekonomka, ale tvrdí, že získat informace právního zaměření na veřejných zasedáních zastupitelstva je k nezaplacení. Po několika správních řízeních, které jsme s obcí absolvovaly, už má určité základy práva. Zejména poté, co mi starosta odmítl mojí plnou moc advokáta, s tím, že nemohu zastupovat ve správním řízení dceru jako osobu blízkou. Když jsem písemně namítala, že tomu tak není, sdělil mi starosta písemně, prostřednictvím právníka, kterého si obec najala, že dceru mohu zastupovat, pokud mi to odsouhlasí Česká advokátní komora nebo soud. Poté, co jsem toto sdělila svým kolegům advokátům, došlo ke všeobecné panice, neboť někteří kolegové se obávali, že prošvihli nějakou důležitou novelu advokátního zákona a jiní pilně studovali všechny možné komentáře zákona o advokacii.

Myslím, že nejenom dcera, ale i já získávám všeobecný přehled o fungování samosprávy…………

roz