Zástupci vlády se dohodli s vrcholnými představiteli justice na řešení doplatků platů soudců a státních zástupců


publikováno: 09.02.2015

Zástupci vlády a justice se dohodli, že ministryně spravedlnosti předloží na pondělní jednání vlády návrh usnesení, na základě kterého by všichni soudci a státní zástupci dostali zpětně doplacenu částku dorovnávající platovou základnu za roky 2012, 2013 a 2014 tak, jak ji ve svém rozsudku vymezil Nejvyšší soud. 

Podle předběžných propočtů Ministerstva spravedlnosti by šlo v souhrnu o finanční prostředky ve výši 1,2 miliardy korun. Podmínkou dohody o narovnání je, že soudci a státní zástupci neuplatní své nároky soudní cestou a již podané žaloby vezmou zpět. 

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal kvitovali, že se historicky poprvé podařilo mezi mocí výkonnou a soudní otázku platů soudců a státních zástupců nejenom společně projednat, ale dojít i ke konkrétnímu řešení. Oba předsedové tento krok ohodnotili jako „obnovení vzájemné důvěry“. Zároveň vyjádřili přesvědčení, že většina soudců bude dohodu respektovat.

Obdobně situaci vnímá i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který byl již před dnešním jednáním ubezpečen vedoucími státními zástupci, že v případě nalezení kompromisu lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že řadoví státní zástupci nebudou podávat soudní žaloby.

Zdroj: www.justice.cz