Zástupce ČR při Radě Evropy uložil ve Štrasburku ratifikační listiny k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě


publikováno: 14.08.2014

Dodatkový protokol se týká především postihu šíření rasistických a xenofobních materiálů, vyhrožování a urážení s rasistickou nebo xenofobní motivací a postihu hrubého zlehčování nebo popírání genocidy nebo zločinů proti lidskosti pomocí počítačových systémů. Cílem protokolu je harmonizovat trestní právo hmotné pro účely potírání šíření rasismu a xenofobie na internetu a zlepšit mezinárodní spolupráci v této oblasti. Důsledkem by měla být výměna společných zkušeností v praktickém řešení konkrétních případů s rasistickým a xenofobním podtextem a usnadnění mezinárodní spolupráce v trestních věcech. Dodatkový protokol vstoupí pro Českou republiku v účinnost k 1. prosinci 2014, tedy přesně rok po dokončení ratifikace mateřské Úmluvy o počítačové kriminalitě.

 

Ministerstvo spravedlnosti tak pokračuje v předkládání souhlasu s ratifikací úmluv v oblasti trestního práva a trestní spolupráce, jejichž sjednání proběhlo na mezinárodních fórech v uplynulých 15 letech, a ke kterým nemohla Česká republika z důvodu neexistence odpovědnosti právnických osob za spáchané trestné činy až do roku 2013 přistupovat. V uplynulém období 1,5 roku tak již bylo ratifikováno 8 mezinárodních úmluv Rady Evropy, OSN a Evropské unie v působnosti Ministerstva spravedlnosti. Další návrhy na podpis a ratifikaci úmluv Rady Evropy budou průběžně předkládány.

 

 

Zdroj: www.justice.cz