Zapojte se do průzkumu! I Váš názor je důležitý.


publikováno: 02.03.2018

Smyslem akce je zjistit preference směřování budoucí strategie vzdělávání v odvětví evropského práva, proto Komise vyzývá všechny advokáty a zástupce jiných právnických profesí, aby se k této konzultaci připojili a vyjádřili svůj názor.

Vzdělávání právních odborníků v oblasti práva EU je nezbytné k zajištění správného a soudržného uplatňování evropských právních předpisů a bezproblémového řízení přeshraničních soudních sporů.

Obecný dotazník určený všem advokátům a zástupcům jiných právních profesí je pro vyplnění k dispozici ZDE ve třech jazykových mutacích. A to nejdůležitější na závěr - konzultace je otevřená do 26. dubna 2018.

(red)