Zákonem roku se stal nález Ústavního soudu k EET


publikováno: 23.04.2018

„Výsledky lze shrnout slovy: Při přijímání nových předpisů postupujte uvážlivěji. A snažte se novými předpisy inovace podněcovat a podnikatelské prostředí zlepšovat, ne je dusit,“ říká Tomáš Babáček, předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Deloitte Legal „Nejde jen o nález o EET. Důvod, proč byl tento nález do nominací zařazen, a proč evidentně většinu hlasujících tak zaujal, bylo jeho širší poselství, jak má stát podnikání (a nejen to) regulovat. Zákonodárce podle hlasování musí při zavádění plošné regulace předem zvážit její dopady.“ 

Většina anketou oslovených podnikatelů hlasovala pro nález Ústavního soudu k EET, stejně jako právníci a daňoví poradci, neziskový sektor a novináři.

„Za situace, kdy je přijímáno mnoho zákonů a neexistuje žádná jejich oficiální elektronická sbírka, je anketa Zákon roku velice užitečnou reakcí odborné a podnikatelské veřejnosti, která hodnotí nově přijaté zákony s ohledem na jejich pozitivní či negativní dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Letošní výsledky jednoznačně ukázaly, že podnikatelská veřejnost vítá takové kroky, které zefektivňují podnikání, nezatěžují ho zbytečnou regulací, umožňují inovace, zvyšují vymahatelnost práv a snižují administrativní zátěž,“ říká místopředseda České advokátní komory Robert Němec a dodává: „Vítězný nález ÚS mimo jiné také nastavil limity pro nepřiměřený státní zásah do soukromé sféry, když zrušil povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, kdy jde o fyzickou osobu, obsahuje rodné číslo. Při regulaci podnikatelské sféry je vždy nutné zachovávat základní ústavní principy a respektování základních lidských práv jakými je ochrana soukromí.“ 

Dominujícím v segmentu průmyslu, energetiky a dopravy bylo téma urychlení výstavby a s ním spojený legislativní řez v podobě novely stavebního zákona. Shodli se na tom s hlasujícími prostřednictvím Hospodářské komory ČR. Pro zákon o platebním styku z pera ministerstva financí zase nejvíce hlasoval vedle finančního sektoru a veřejné sféry také obchod a cestovní ruch. Dvě zbývající nominace v anketě tolik nezaujaly. 

Celkové výsledky ankety Zákon roku: 

Umístění

Téma

Výsledek

1.

Podnikání regulovat uvážlivěji (nález Ústavního soudu k EET)

37 %

2.

Regulace podněcující inovaci na finančním trhu (zákon o platebním styku implementující PSD2)

25 %

3.

Legislativní řez k urychlení výstavby (novela stavebního zákona)

18 %

4.

Efektivnější soudní řízení (novela občanského soudního řádu)

13 %

5.

Daňové předpisy reflektující realitu podnikání (novela zákona o daních z příjmů)

  8 %

 

A jak se hlasovalo na půdě České advokátní komory? 

Jedním slovem řečeno – odlišně. Nález Ústavního soudu k EET sice zvítězil i u advokátů, hlasovalo pro něj dokonce 58 % advokátů. Další pořadí se ale u ČAK od celkových výsledků lišilo. Na 2. místo ČAK zvolila Efektivnější soudní řízení s 24 %, které v celkovém hlasování obsadilo až 4 místo. Na třetí místo s 9 % advokáti posunuly jinak páté Daňové předpisy reflektující realitu podnikání. Na čtvrtém místě podle počtu advokátních hlasů skončila Regulace podněcující inovaci na finančním trhu a s 3 procenty se na pátém místě umístil Legislativní řez k urychlení výstavby. 

Více informací o projektu Zákon roku naleznete na stránkách www.zakonroku.cz.

 

Zdroj: Deloitte Legal.