Z judikatury

V Itálii schválili zákon, který rozšiřuje právo na sebeobranu

publikováno: 30.03.2019

Italský Senát tento týden odhlasoval spornou novelu zákona, která rozšiřuje právo na sebeobranu. Podle nového znění zákona mají soudy napříště vždy považovat za přiměřené, pokud se v případě vloupání nebo napadení oběť útočníkovi brání se zbraní v ruce. Změnu dlouhodobě prosazovala vládní populistická strana Liga, právníci a státní zástupci ale varují, že zákon může být nebezpečný, či dokonce protiústavní.

ÚS k postupu policistů vůči osobám bránícím kácení stromů v NP Šumava

publikováno: 29.03.2019

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) částečně vyhověl ústavní stížnosti a konstatoval, že postupem Vrchního státního zastupitelství v Praze, Krajského státního zastupitelství v Plzni a Generální inspekce bezpečnostních sborů ve věci šetření zásahu Policie České republiky proti prvnímu a druhému stěžovateli bylo porušeno jejich základní právo na účinné vyšetřování vyplývající z práva nebýt podroben nelidskému nebo ponižujícímu zacházení podle čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Soudy by při rozhodování o pokutě za nerealizovaný styk měly zohlednit postoj dítěte

publikováno: 28.03.2019

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Lounech, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na ochranu rodinného života zaručeného v čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Soudní dvůr EU k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy při on-line nákupu

publikováno: 28.03.2019

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v případě on-line nákupu se použije na matraci, jejíž ochranná fólie byla po dodání odstraněna. Stejně jako v případě oděvu lze předpokládat, že obchodník může uvést matraci pomocí čištění nebo dezinfekce do stavu, v němž je vhodná pro opětovné uvedení na trh, aniž jsou ohroženy požadavky na ochranu zdraví nebo hygieny.