Z evropské advokacie

CCBE vyzývá k přístupu ke spravedlnosti pro migranty ve všech zemích EU

publikováno: 24.07.2018

Rada evropských advokátních komor (CCBE) zaregistrovala nedávný legislativní vývoj v řadě zemí Evropské unie, jenž má za cíl kriminalizovat poskytování pomoci nelegálním migrantům. CCBE chápe, že se tato iniciativa snaží předcházet organizovanému obchodu s lidmi. Na druhou stranu si však CCBE přeje vyjádřit své značné znepokojení ohledně omezování lidských práv a práva na obhajobu, které by mohlo z těchto legislativních iniciativ pramenit.

Evropskou prezidentskou konferenci hostila opět Vídeň

publikováno: 13.03.2018

Rakouská advokátní komora byla pořadatelkou již 46. Evropské prezidentské konference, která se uskutečnila 9.února 2018 ve Vídni. Každoročně se tak na stejném místě a ve stejnou dobu již od roku 1973 koná toto celoevropské setkání nejvyšších představitelů advokacie jako reprezentativní a informativní fórum, které je vhodnou příležitostí k projednání aktuálních témat i výměně zkušeností.