Z evropské advokacie

Evropskou prezidentskou konferenci hostila opět Vídeň

publikováno: 13.03.2018

Rakouská advokátní komora byla pořadatelkou již 46. Evropské prezidentské konference, která se uskutečnila 9.února 2018 ve Vídni. Každoročně se tak na stejném místě a ve stejnou dobu již od roku 1973 koná toto celoevropské setkání nejvyšších představitelů advokacie jako reprezentativní a informativní fórum, které je vhodnou příležitostí k projednání aktuálních témat i výměně zkušeností.

Rozhovor s novým prezidentem CCBE JUDr. Antonínem Mokrým

publikováno: 14.02.2018

JUDr. Antonín Mokrý, advokát a místopředseda České advokátní komory, dosáhl významného mezinárodního postupu. Na plenárním zasedání konaném dne 24. 11. 2017 v Bruselu byl zvolen prezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE). Jedná se o velký úspěch pro advokacii středoevropského regionu a současně uznání a ocenění českého advokátního stavu a aktivit ČAK na mezinárodním poli.

Představitelé francouzské advokacie navštívili ČAK a přivezli s sebou svůj model online platformy pro advokáty

publikováno: 16.06.2017

Moderní informační technologie, digitalizace, on-line aplikace – to jsou nová témata pro Českou advokátní komoru, protože advokacie se stejně jako mnoho dalších oborů snaží v poslední době přizpůsobit novým technologiím a být online. Zástupci Komory se proto nechali inspirovat u francouzských kolegů a tři z nich přijeli 13. června 2017 na plánovanou návštěvu Prahy, aby ji vedení ČAK a zástupcům jejích orgánu představili.