Z české advokacie

Poslanci schválili změnu v odvodu DPH u služeb advokátů

publikováno: 11.09.2018

Advokátům se v případech, kdy je klientům ustanovují soudy, zřejmě změní u dlouhých řízení termín pro odvod daně z přidané hodnoty (DPH). Sněmovna dnes zrychleně už v prvním čtení schválila novelu skupiny poslanců ODS, ČSSD a ANO, aby se za okamžik zdanitelného plnění považoval zpravidla den úhrady odměny, jako tomu bylo v minulosti. Předloha, která se bude vztahovat i na další služby poskytované ex offo, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Z praxe výboru ČAK pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů

publikováno: 18.07.2018

Jde o zcela jasnou právní záležitost, u níž lze pochybení a jednání bona fide vyloučit s pravděpodobností, která hraničí s jistotou, a naopak lze na základě dostupných informací vyslovit důvodné podezření, že jde o úmyslné zneužití práva na obhajobu, práva na ochranu komunikace mezi klientem a obhájcem a práva na soukromí klienta a dotčených osob, jestliže soudce předá účastníkům trestního řízení záznamy komunikace mezi obhájcem a obviněným, dokumenty a strategie vedené obhajoby v souběžně vedené trestní věci proti obviněnému, a dále soukromé záznamy, a to i nanejvýš citlivé povahy, jako informace o zdravotním stavu manželky obviněného, rodinné fotografie, rodinnou e-mailovou komunikaci apod. – tj. informace nijak nesouvisející s projednávanou trestní věcí.