Z české advokacie

Elektronická evidence tržeb u advokáta, 2. část

publikováno: 26.02.2018

V minulém článku jsme popisovali situace, kdy je potřeba evidovat tržby. V dnešním dílu poskytneme návod k samotné přípravě na evidenci tržeb. Pokud sami nepřijímáte tržby v hotovosti, platební kartou a obdobným způsobem, doporučujeme přečíst alespoň třetí část tohoto článku, kde rozebíráme varianty zastoupení. Přijímá-li advokát tržby/příjmy jménem svých klientů, bude se jej také týkat elektronická evidence.

NS k úpravě odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie

publikováno: 21.02.2018

25 Cdo 1734/2016: Úprava odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie vyplývá ze zvýšených nároků, jež jsou na advokátní stav kladeny z důvodu vyšší míry rizika spojené s jejich činností a z důvodu nezbytnosti zajištění důvěry ve vztahu advokát - klient. Odpovědnost advokáta je v § 24 zákona o advokacii vymezena poměrně široce, má však svoje limity vyplývající z charakteru výkonu advokacie, a nastupuje proto až tehdy, pokud bylo prokázáno, že advokát nesplnil, resp. porušil svoji povinnost, kterou lze po něm s ohledem na ustanovení § 16 a § 1 odst. 2 zákona o advokacii důvodně očekávat, tedy zejména znalost právních předpisů, schopnost jejich logické a vhodné aplikace, důsledné zastupování klienta, obstarávání jeho záležitostí podle smlouvy o poskytování právních služeb a provádění činností úzce souvisejících (např. úschova listin).

Právní pomoc, která možná není slyšet, ale vidět je určitě! Rozhovor s pražským advokátem Danem Zwiebem

publikováno: 16.02.2018

Vydavatelský dům Economia vyhlásil již podruhé výsledky právnického ocenění Pro bono & CSR 2017. Vítězné projekty vybrala odborná porota v čele s ministrem spravedlnosti a předsedy nejvyšších soudů, dále pak složená z notářů, podnikových právníků, advokátů či státních zástupců.
Letošní ročník byl ve znamení originálních projektů, které pomáhají v právním poradenství a edukaci široké veřejnosti. Mezi čtyřmi oceněnými byl jediný samostatný advokát – JUDr. Dan Zwieb z Prahy, který chtěl na svém projektu poukázat i na to, že s povoláním právníka je dobře slučitelná také lektorská a dobrovolnická činnost. V tomto případě ji zasvětil právní pomoci neslyšícím ze společnosti Tichý svět, kde více než sedm let vede právní poradnu a řadu klientů také zastupuje – zdarma.
Ocenění pro pražského advokáta ministr spravedlnosti Robert Pelikán zdůvodnil „významem, který má odstraňování bariér v přístupu k právu a právní pomoci pro zdravotně postižené“.
Bulletin advokacie oceněnému advokátovi položil několik otázek.

Vznikla Unie rodinných advokátů

publikováno: 08.01.2018

Není třeba nijak zvlášť připomínat, že rodina je nejdůležitější socioekonomickou jednotkou, která ovlivňuje člověka již od jeho narození po celý život. Proto si rodina zaslouží, aby byla všemi prostředky chráněna a podporována. Její podpora a ochrana byl také hlavní důvod, proč těsně před loňskými Vánocemi vznikla Unie rodinných advokátů. Založilo ji po vzoru Unie obhájců sedm advokátů – Marie Cilínková, Daniela Kovářová, Kryštof Janek, Anna Márová, Jiří Nykodým, Julie Šindelářová a Eva Vaňková.