Z české advokacie

Boj o zachování mlčenlivosti skončil!

publikováno: 28.05.2018

Dobojováno, zatím! Je to na hranici snesitelnosti, ale jde alespoň o malé vítězství pro advokacii. Tak by se dal stručně charakterizovat a shrnout výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které přehlasovalo Senát a stvrdilo vládní novelu daňového řádu. Pro její přijetí dnes hlasovalo 123 poslanců z klubů ANO, Pirátů, SPD a KSČM. Proti přijetí hlasovali poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN i část sociálních demokratů. Do budoucna si však nedělejme iluzi, že nepřijdou ataky další…

K zápisům absolventů zahraničních vysokých škol do seznamu advokátních koncipientů

publikováno: 25.05.2018

VOLNÝ POHYB OSOB A POSTUPUJÍCÍ GLOBALIZACE SE SAMOZŘEJMĚ NEVYHÝBAJÍ A NEMOHOU VYHÝBAT ANI STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A ABSOLUTORIUM TÉ KTERÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ JIŽ V SOUČASNOSTI NENÍ NIČÍM VÝJIMEČNÝM ANI NEOBVYKLÝM. TENTO TREND SE TÝKÁ I STUDIA NA PRÁVNICKÝCH FAKULTÁCH V ZAHRANIČÍ ČI NA OBDOBNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH POSKYTUJÍCÍCH VZDĚLÁNÍ V OBORU PRÁVO, BYŤ STUDIUM PRÁVA V ZAHRANIČÍ ZAJISTÉ PŘINÁŠÍ SVÁ SPECIFIKA. NĚKTEŘÍ Z TAKOVÝCH ABSOLVENTŮ NÁSLEDNĚ ŽÁDAJÍ O ZÁPIS DO SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. POVAŽUJI TAK ZA VHODNÉ I NA TOMTO MÍSTĚ PŘIPOMENOUT PODMÍNKY PRO TAKOVÝ ZÁPIS.

Podání vysvětlení – nástroj (ne)spravedlivého trestního procesu?

publikováno: 21.05.2018

VĚDOM SI PRÁVNÍ ÚPRAVY, KOMENTÁŘOVÉ LITERATURY I SOUČASNÉ PRAXE SI DOVOLÍM PŘEDNÉST K DISKUSI NĚKTERÉ OTÁZKY VYVSTÁVAJÍCÍ PŘI APLIKACI PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, A TO Z PERSPEKTIVY OBHAJOBY, ALE I ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH ČI OSOB PODÁVAJÍCÍCH VYSVĚTLENÍ, TEDY Z POHLEDU NÁPLNĚ PRÁCE ADVOKÁTA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. AČ BUDU HOVOŘIT ZA SEBE, DŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE OBDOBNÉ ZKUŠENOSTI BUDE MÍT ŘADA KOLEGŮ.

Oslavme stoleté výročí!

publikováno: 20.04.2018

Vážené advokátky a vážení advokáti!
Samostatnost české, moravské, slezské a slovenské advokacie se přirozeně váže k základům státnosti, formovaných dějinnými událostmi 20. století. Nehledě na různost té které cesty následného vývoje, jež snad v zemích dříve Koruny české byla poněkud kontinuálnější než ta na území Slovenska, byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně zahájili společnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů.