Z české advokacie

Pozor na 20 varovných signálů poukazujících na možnost podvodných šeků

publikováno: 21.03.2019

Advokáti ve všech odvětvích advokacie jsou častým terčem podvodů s falešnými šeky. Tyto podvody souvisejí s vymáháním pohledávek, podnikatelskými úvěry, se spory ohledně licenčních ujednání vztahujících se k duševnímu vlastnictví, či dávkami výživného mezi manželi. Přestože se zdá, že advokáti si jsou vědomi narůstajícího počtu těchto podvodů, i oni jsou klamáni k vyplacení finančních prostředků z falešného šeku, jenž uložili na svůj svěřenský účet. Tento problém se týká advokacie na celém světě. Kanadská advokátní komora proto připravila 20 varovných signálů, které vás upozornit na případné nebezpečí.

Prevence je lepší než represe, a to i v kárné praxi ČAK

publikováno: 14.03.2019

Aktuální rozhodování v kárné praxi advokátů, nové druhy kárných opatření, tak zněl název semináře pro advokáty a koncipienty, který se uskutečnil 12. března 2019 ve Vzdělávacím a školicím středisku ČAK, v pražském paláci Dunaj. V roli lektorů tentokrát byli JUDr. Irena Schejbalová, advokátka, ředitelka pobočky ČAK v Brně a místopředsedkyně kontrolní rady ČAK, které vydatně sekundoval JUDr. Jan Skřipský, Ph.D., advokát a místopředseda kárné komise ČAK.

Poslední rozhovor s JUDr. Václavem Kupkou

publikováno: 12.03.2019

S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu, že nás 5. března 2019 navždy opustil JUDr. Václav Kupka. Básník, malíř, fotograf, příležitostný divadelní statista, duše všemožných výtvarných a muzejních spolků, ale především skvělý advokát bydlící uprostřed Olomouce ve svém středověkém domě. Připomeňme si moudrého člověka, který s nadsázkou říkával, že sám neví, jestli bydlí v ateliéru nebo maluje v bytě. Publikujeme poslední rozhovor, který s ním pro knihu vzpomínek Nestoři české advokacie před třemi lety vedli Petr Toman a Ondřej Šebesta.

Substituce v řízeních jinak a snad i lépe

publikováno: 06.03.2019

Zřejmě poslední kapkou, kterou pomyslný pohár přetekl, byl přípis soudkyně okresního soudu, která se na ČAK obrátila s dotazem, jestli je uvedený postup možný. Ve dvou případech se totiž k jednání, které nařídila, nedostavil za žalovaného advokát, který v obou případech založil plnou moc. Dostavili se jeho substituti, z nichž jeden uvedl, že je zaměstnán u zmíněného advokáta na dohodu o provedení práce a je studentem 4. ročníku právnické fakulty. Druhý sice dle svého tvrzení byl alespoň zaměstnancem, nikoliv však koncipientem, neboť mu dle jeho doznání k dokonalosti chyběla promoce.

ČAK se připojila k Rezoluci proti trestu smrti

publikováno: 01.03.2019

Pařížská advokátní komora spolu s UIA (Mezinárodní asociací advokátů) iniciovaly vznik Rezoluce proti trestu smrti a obrátily se i na ostatní národní evropské advokátní komory s výzvou o podporu této rezoluce. Také představenstvo České advokátní komory se nyní připojilo k její podpoře, a to u příležitosti 7. Světového kongresu proti trestu smrti, který se uskuteční od 26. února do 1. března 2019 v Bruselu.