XIII. kongres AEA v Praze


publikováno: 13.06.2017

AEA je mezinárodní organizací, jež sdružuje zejména menší a středně velké advokátní kanceláře se sídlem po celém světě. Aktuálně AEA pokrývá 196 zemí a má jasný cíl – při současné globalizaci světa umožňovat svým členům poskytování právních služeb v globálním měřítku prostřednictvím prověřených partnerů.

Hosty konference uvítal JUDr. Antonín Mokrý (na snímku), místopředseda České advokátní komory a viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE). Představil zejména Českou advokátní komoru, počínaje její historií až po současnou agendu. Zmínil také pevné ukotvení české advokátní profese v evropských profesních strukturách a roli CCBE.

Po zahájení se pak prezentovaly jednotlivé kanceláře, členové AEA, za účelem prohloubení další vzájemné spolupráce. Účastníci si také vyslechli vyhodnocení činnosti AEA za uplynulý rok. Nedílnou součástí kongresu jsou vždy přednášky na určité téma, tento rok se vystoupení prezentujících zaměřila na téma „Marketing a management advokátní kanceláře v globalizovaném světě“. 

Po oficiální části si hosté užili krásy Prahy a jejích památek. Jak bylo možné posoudit z jejich reakcí, konference se vydařila. Čtrnáctý kongres AEA se bude konat v Palermu a účastníci se už dnes moc těší na další setkání.