Zahajte rok 2019 na seminářích Pražského sdružení Jednoty českých právníků


publikováno: 07.01.2019

Jako první se koná v pondělí 28. ledna 2019 od 16 hodin přednáška doc. JUDr. Ing. Otakara Schlossbergera, Ph.D., vysokoškolského pedagoga Vysoké školy finanční a správní v Praze, zaměřená na aktuální problematiku spotřebitelských úvěrů, s názvem „Práva spotřebitele ve vztahu k úvěrovým společnostem, bankám a pojišťovnám“.

Druhou letošní akcí JČP je seminář nazvaný „Vybrané aktuální otázky SJM se zaměřením na vypořádání a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu“, který se koná ve čtvrtek 14. února 2019 od 9 hodin pod vedením Mgr. Michala Králíka, Ph.D., předsedy senátu Nejvyššího soudu. 

Podrobnější informace a přihlášky najdete na www.jednotaceskychpravniku.cz.