Vláda schválila věcný záměr zákona o oceňování majetku


publikováno: 16.04.2015

Ministerstvo financí v materiálu uvedlo, že objektivní ocenění podle cenového předpisu je nezbytné pro správné vyměření daně. U některých daní, například daně z nabytí nemovité věci, tak zjištěná cena slouží jako kontrola, zda nebyla domluvena spekulativně nízká cena.

Zákon by měl mít podle ministerstva obecnou povahu a bude vymezovat pouze základní pojmy, způsoby a principy oceňování. „Podrobné úpravy, zejména způsoby a metody oceňování, konkrétní ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy pro uplatnění metod při určování cen, budou obsaženy až v jeho prováděcích vyhláškách,“ uvedlo ministerstvo.

V souvislosti s nynější praxí je podle úřadu věcný záměr doplněn o jednotný postup při oceňování majetku obvyklou cenou. To znamená, že určí metody, postupy a popřípadě i minimální počet případů, ze kterých je možno tuto cenu objektivně stanovit. Konkrétní informace budou součástí prováděcí vyhlášky.

„V případech, kdy prokazatelně nelze určit cenu obvyklou, bude umožněno alternativně určit tržní hodnotu na základě určených způsobů, metod, postupů a jejich vyhodnocení, které bude upravovat prováděcí vyhláška,“ uvedlo ministerstvo.

Zdroj: ČTK