Vláda schválila novelu, která má zjednodušit zadávání zakázek


publikováno: 04.09.2014

Legislativní změnu připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, které chce potlačit praxi zadávat zakázky takzvaně „na cenu“, tedy nejnižší nabídce bez vyhodnocení ostatních kritérií. Novela navrhuje rozšíření dílčích hodnoticích kritérií použitelných k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Zadavatel tak bude moci jako jedno z dílčích hodnotících kritérií využít i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky. 

Změnu ocenila i Hospodářská komora České republiky, podle které novela urychlí přezkum zadávacích řízení a zlepší podmínky pro ekonomický vývoj v nejvíce dotčených oblastech české ekonomiky. Komora zejména vítá vznik institutu koncentrace řízení. Návrh na přezkum totiž bude muset nově obsahovat důvody pro přezkum a zároveň důkazy, kterých se navrhovatel dovolává. Právě tyto důvody a důkazy, které nebude možné v průběhu řízení měnit, mají výrazně omezit možné průtahy, uvedla komora. 

Novela ruší i povinnost zrušit zadávací řízení v případě jediné nabídky. Za určitých okolností tak bude moci zadavatel vyhlásit vítěze, bude ale muset doložit, že je to pro něj ekonomicky výhodné. Ministerstvo také navrhuje zrušit povinnost předložit oponentní odborné vyjádření ke schvalování odůvodnění významných veřejných zakázek vládou.

Návrh novely ruší i ustanovení, která upravují seznam hodnotitelů. „Přijetím tohoto návrhu dojde k celkovému zrušení tohoto právního institutu. Důvodem těchto změn je příprava nové koncepce státní expertíz,“ uvedlo ministerstvo. 

Jde zatím o drobné změny, větší význam resort přikládá připravovanému novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který vychází z nové evropské směrnice. Zadavatelům veřejných zakázek tato směrnice Evropského parlamentu umožní při výběru vítěze klást větší důraz na kvalitu, výhody v oblasti životního prostředí, sociální aspekty či inovace. „Nová kritéria ukončí diktát nejnižších cen a postaví opět kvalitu do centra pozornosti,“ řekl již dříve zpravodaj Evropského parlamentu Marc Tarabella. Nový zákon by měl platit od 1. ledna 2016.

 

Zdroj: ČTK