Vláda projedná trestnost přípravy praní špinavých peněz


publikováno: 11.11.2014

Návrh z dílny ministerstva spravedlnosti reaguje na nové předpisy Evropské unie a na požadavky mezinárodních protikorupčních uskupení. 

U legalizace výnosů z trestné činnosti má stát nově trestat i samotné vytváření podmínek k zakrytí původu „špinavých peněz“. Rovněž ke spáchání podílnictví bude stačit příprava k tomuto činu.  

Novela také doplňuje skutkovou podstatu teroristického útoku. Navrhuje trestat financování či jinou podporu nejen osamoceného teroristy nebo člena teroristické skupiny, ale i organizovaných uskupení zaměřených na páchání teroristických útoků. 

Umožňuje rovněž postih nejen toho, kdo žádá o úplatek nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na úřední osobu, ale i toho, kdo si dá za takové jednání úplatek slíbit. 

Novela dále o rok zvyšuje horní hranice trestní sazby u porušení tajemství dopravovaných zpráv, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a u trestného činu opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému. Ministerstvo v důvodové zprávě podotklo, že podle statistik bylo loni za první dva z těchto trestných činů odsouzeno celkem 32 lidí, z toho jen jeden k nepodmíněnému trestu vězení. 

Návrh také stanoví, že trestné činy nedovolené výroby a držení radioaktivní látky, nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu bude možné spáchat nejen úmyslným jednáním, ale také z hrubé nedbalosti. 

Ministerstvo spravedlnosti nevyhovělo připomínce ministerstva školství, které v novele chtělo zpřísnit postih některých trestných činů spáchaných žáky vůči pedagogickým pracovníkům. Stejně tak nepřijalo žádost ministerstva zdravotnictví, jež se domáhalo přísnějšího postihu léčitelů. Návrh je proto vládě předkládán se dvěma rozpory.

 

Zdroj: ČTK