Vláda projedná novelu trestního řádu a zákoníku


publikováno: 30.03.2015

Současná legislativa podle důvodové zprávy nemotivuje oznamovat korupci, a tak policii mohou v některých případech chybět důkazy o korupčním jednání, nebo se o tom také vůbec nemusí dozvědět. Může jít třeba o příklady řidičů, které zastaví dopravní policista a řekne si o úplatek. Peníze od řidiče dostane a ten si až později uvědomí, že udělal chybu.  

Novela počítá například s tím, že policie dočasně odloží trestní stíhání člověka, který oznámil korupci, pokud slíbil nebo poskytl úplatek jen proto, že o něj byl požádán. Zároveň to nahlásil bez zbytečného odkladu. 

Novela by měla upravit i trestní stíhání bývalých poslanců poté, co jim skončí mandát, a tím pádem přijdou o imunitu. Pokud nyní chce policie poslance obvinit, tak nejprve musí požádat Sněmovnu o vydání. Pokud nejsou vydáni, tak Ústava jejich stíhání dovoluje až poté, co o funkci přijdou. Mezitím nemůže trestní stíhání pokračovat, musí být zastaveno a policisté můžou přijít o některé důležité stopy nebo svědky. 

Novela by měla policii umožnit, aby zajistila důležité důkazy a „schovala“ si je na pozdější dobu. Pak by mohla policie stíhání pouze přerušit do doby, kdy bude moct být dotyčná osoba opět stíhána. Tedy například po uplynutí poslaneckého mandátu. Podobně by měly být řešeny i případy, kdy se někdo dopustí trestného činu a teprve pak se třeba stane zákonodárcem. 

Návrh jde do vlády s jedním rozporem. Ministerstvo školství totiž požadovalo, aby byly zavedeny přísnější postihy některých trestných činů spáchaný žáky proti pedagogickým pracovníkům. „V případě akceptování připomínky by nová právní úprava dopadla především na osoby, vůči nimž je zpravidla vykonávána přímá pedagogická činnost - tedy na osoby mladistvé. Takový postup je však v příkrém rozporu se základními principy trestního práva,“ vysvětluje materiál pro vládu. 

Pokud novela trestního řádu a trestního zákoníku vládou projde, tak ministerstvo spravedlnosti vypracuje konečný návrh, který poputuje ke schválení do Sněmovny.


Zdroj: ČTK