Vláda neschválila zpoplatnění žalob na nezákonná rozhodnutí státu


publikováno: 19.05.2015

Nový poplatek se měl týkat například lidí, kteří se domáhají náhrady škody a nemajetkové újmy za nezákonné trestní stíhání či pobyt ve vazbě. Úřad argumentoval tím, že počet těchto žalob na stát neustále roste a že jsou zneužívány k šikaně státu. Se zpoplatněním řízení ale nesouhlasilo jak ministerstvo práce a sociálních věcí, tak i ministr pro lidská práva a legislativu. Vláda se nakonec přiklonila právě k jejich stanovisku.   

Ministerstvo spravedlnosti původně poukazovalo na to, že existuje výrazný nepoměr mezi výší požadovaného odškodného a výší částek, kterých se lidé nakonec domohou. V letech 2010 až 2013 se žalobci domáhali po státu částek mezi 35 až 46 miliardami korun, přičemž soudy jim přiznaly 24 až 69 milionů. 

Koaliční kabinet dnes při projednávání materiálu zároveň podpořil návrh, podle kterého mají být společnosti s ručením omezeným osvobozeny od soudního poplatku za první zápis do obchodního rejstříku. Snížení nákladů nutných k založení společností na 100 eur (2743 korun) je jednou z podmínek Evropské komise, které jsou členské státy EU povinny splnit pro čerpání peněz ze strukturálních a investičních fondů. 

Cílem změny je zjednodušení a zlevnění založení společnosti s ručením omezeným a podpora rozvoje podnikání. Pokles příjmů z vybraného soudního poplatku ministerstvo předběžně odhadlo na 23 až 35 milionů korun. 

Současné náklady na založení společnosti s ručením omezeným v Česku podle ministerstva více než trojnásobně převyšují částku požadovanou Evropskou komisí. Notáři se platí odměna nejméně 4000 korun za sepsání zakladatelské listiny či smlouvy, soudu potom 6000 korun za prvozápis do rejstříku. Správní poplatek za případné ohlášení živnosti stojí dalších 1000 korun. V případě, že notář provádí zápis, platí se mu dalších 300 Kč.


Zdroj: ČTK