oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Ustanovení směrnice o uprchlících, která členskému státu umožňují nepřiznat nebo odejmout postavení uprchlíka, jsou v souladu s unijním právem

publikováno: 22.06.2018

Vzhledem k tomu, že rozhodnutím o nepřiznání nebo o odnětí postavení uprchlíka není dotčen fakt, že daná osoba je i nadále uprchlíkem, je členský stát povinen zaručit dotyčnému uprchlíkovi dodržování jeho práv plynoucích z Ženevské úmluvy.

Odborné články

Nová úprava zadávaní verejných zakázek

publikováno: 19.06.2018

Na základe verejných zákaziek (v SR verejného obstarávania) získavajú dodávatelia možnosť realizácie rozsiahlych dodávok. Realizuje sa tu značná časť spoločensky disponibilných prostriedkov. Na základe verejných zákaziek vznikajú relatívne stabilné obchodné vzťahy so zaisteným financovaním. Pre podnikateľa, ktorý zákazku získa, je minimalizované riziko, že za ním poskytnuté plnenie nedostane dohodnutú odplatu. K tomu, aby sa pri získavaní týchto zákaziek postupovalo transparentne a nediskriminačne, sa snažia prispieť aj nové smernice EÚ a na ne nadväzujúca tuzemská úprava. V príspevku ide o pojednanie o novej úprave v Českej republike s porovnaním voči úprave na Slovensku. Ide najmä o zistenie skutočnosti, či možno zákazky zadávať menej formálnym spôsobom a či sa tu rozširuje elektronizácia zadávania.

Aktuální pohled na institut extradice v kontextu judikatury Soudního dvora EU

autor: Mgr. Anna Katerina Vintrová, Mgr. Ivan Puškár
publikováno: 11.06.2018

exkluzivně Trestní právo a trestní řízení jsou jádrem státní suverenity. Spolupráce v trestních věcech je dobrovolným závazkem a stát tedy není povinen spolupracovat s ostatními v trestních věcech, pokud s tím nesouhlasí. V průběhu času však názor, že trestní právo, včetně jeho účinků, má lokální povahu, ustoupil stále rostoucí potřebě a skutečné regulaci mezinárodní právní spolupráce. Důležitými faktory v tomto ohledu jsou zvýšené přeshraniční aktivity, včetně spáchaných trestných činů, mezinárodního terorismu a rozvoje lidských práv.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

31. 8. 2012 | Sbírka: 288/2012 | Částka: 101/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
celý článek...
30. 8. 2012 | Sbírka: 258/2012 | Částka: 1051/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou
celý článek...
Produktovody a věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 29/1959 Sb., vázne při splnění podmínek uvedených v elektrizačním zákonu věcné břemeno ve prospěch provozovatele produktovodu.
celý článek...
Věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti a vládního nařízrní
celý článek...
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« červen 2018 »
PoÚtStČtSoNe
    
1
1. 01/06/2018 Náchodské debly
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. 16/06/2018 Legal Beach Cup
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KNIHKUPECTVÍ PRO ADVOKÁTY
book 1
Evropská úmluva o lidských právech
399 Kč
book 2
Pojem osoby v právu
399 Kč

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
Tato stránka slouží pro generování kalendáře. Prosím, vyčkejte úplného načtení sránky - pak můžete toto okno zavřít.