Veřejná zakázka na právní služby


publikováno: 18.07.2017

AGENTURA PRO EVROPSKÝ GNSS se sídlem v Praze vyhlašuje veřejnou zakázku na právní služby [hodnota 200 miliónů Kč (8 miliónů euro)], která má tyto části:

Část 1: Právní poradenství a služby týkající se programu Galileo

Část 2: Právní poradenství a služby týkající se programu EGNOS

Část 3: Právní poradenství a služby týkající se bezpečnosti

Část 4: Právní poradenství a služby týkající se administrativy 

Veškeré potřebné informace se nacházejí v oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku 2017/S 131-267189, které jediné má závaznou platnost. 

Zadávací  dokumentace  je dostupná na internetových stránkách agentury ZDE.