Vedení ČAK jednalo s delegací ústavněprávního výboru Národní rady SR


publikováno: 22.11.2018

Osmičlenná delegace, kterou vedle R. Madeje tvořili další členové ústavněprávního výboru Národní rady SR a Senátu SR, se během návštěvy Prahy snažila načerpat zkušenosti od představitelů všech českých právnických profesí.

Hlavními tématy jednání slovenské delegace a vedení ČAK byly otázky týkající se advokátního stavu, zejména pak vzdělávání koncipientů a advokátů, nový systém advokátních zkoušek u nás a zkušenosti slovenských kolegů, kde se změna, spočívající v prodloužení koncipientské praxe ze tří na pět let, již uplatňuje v praxi. V této souvislosti se obě strany dotkly také počtu a úrovně právnických vysokých škol v obou zemích, kdy si slovenští kolegové velmi stěžovali na klesající kvalitu vzdělání právnických absolventů na Slovensku, jakož i na jejich demotivaci stát se příslušníky advokátního stavu, což lze pozorovat ale v poslední době bohužel i u nás.

Závěrem slovenští kolegové poděkovali na vstřícné a přátelské jednání, které se jim na půdě České advokátní komory dostalo v podobném duchu již po několikáté.

 

JUDr. Hana Rýdlová
Foto: Mgr. Barbora Petráčková