oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vážené kolegyně a kolegové, vážení čtenáři,

autor: JUDr. Pavel Blanický, odcházející šéfredaktor, JUDr. Hana Rýdlová, nastupující šéfredaktorka
publikováno: 02.04.2017

od 31. 3. 2017 přestávám vykonávat funkci šéfredaktora Bulletinu. Redakci jsem převzal v roce 2007 od dr. Václava Mandáka. Deset let uplynulo jako voda, a jak se říká, v nejlepším přestat. Po dobu mého působení se rozšířilo spektrum zaměření Bulletinu, a to např. o příspěvky s mezinárodním prvkem, k rozhodování Evropského soudu pro lidská práva, Evropského soudního dvora, počítačovému právu, datovým schránkám apod. Zvláště významné bylo období, ve kterém došlo ke změně občanského zákoníku a trestního zákona.
Ve své práci šéfredaktora jsem se snažil využít zkušenosti, které jsem získal za dobu 45 let výkonu běžné advokacie i osmi let působení v kárné komisi ČAK, aby Bulletin byl praktickým pomocníkem advokátů. Sám jako stále praktikující advokát vím, jak je taková pomoc potřebná v nepřehledném a stále se měnícím právním prostředí. Redakční práce se mi velmi líbila, a tak jsem se nenechal zlákat ani nabídkou kandidatury na soudce Ústavního soudu.
V roce 2014 se mi podařilo dosáhnout zápisu Bulletinu do seznamu recenzovaných časopisů. To byl další přínos k tomu, aby se Bulletin stal prestižním a respektovaným právnickým časopisem. Po dobu mého desetiletého působení ve funkci šéfredaktora získal Bulletin advokacie pětkrát, konkrétně v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016, první místo v soutěži o nejlepší právnický časopis České republiky, pořádané v rámci Karlovarských právnických dnů. Úspěchy Bulletinu jsou zásluhou celé redakce, autorů, recenzentů a dalších spolupracovníků redakce. Všem srdečně děkuji za spolupráci. Bulletinu přeji, aby si zachoval svou vysokou úroveň a aby se mu dařilo alespoň tak jako dosud.

JUDr. Pavel Blanický, odcházející šéfredaktor

 

Vážené kolegyně a kolegové, vážení čtenáři,


od 1. dubna tohoto roku jsem byla jmenována představenstvem České advokátní komory šéfredaktorkou Bulletinu advokacie. Jako první žena v historii časopisu tak přebírám štafetu po dvou výrazných mužských osobnostech.
Ráda bych společně s celou redakcí, v níž působím tři roky a jež se mi stala druhým domovem, navázala na dobré jméno a tradice časopisu a současně vám přinášela každý měsíc příspěvky ještě více praktické, v profesním životě využitelné a zajímavé tak, aby i ti, kteří dosud časopis jen prolistovali, se začetli nebo se jim dokonce stal dobrým pomocníkem při řešení právních problémů v každodenní praxi.
Budu dbát společně s celou redakcí na to, aby praktická pomoc byla ústředním tématem každého vydání. Zejména pak chci posílit rubriku soudních rozhodnutí, která patří k nejčtenějším a nejvyhledávanějším stránkám, zaměřím se také na novou nebo měnící se legislativu a samozřejmě novinky z dění na poli advokacie. Chtěla bych také, aby Bulletin advokacie přispíval k etickému povědomí a posilování kolegiality mezi advokáty navzájem, ale i mezi advokáty a ostatními právnickými profesemi. Vedle tištěného vydání máte již několik let možnost náš časopis sledovat také na stránkách Bulletinu advokacie online, od nového roku pak dění na Komoře sledujete také na Twitteru. Ani zde nespíme a v současné době pro vás chystáme ještě komfortnější přístup a využívání informací online. Proto přivítáme nejen vaše příspěvky, ale i podněty a náměty ke zlepšení jak tištěného, tak i elektronického bulletinu. Je to váš časopis a my jej chceme vytvářet společně s vámi!
Těším se na spolupráci s vámi a věřím, že se při své hektické práci budete na nové vydání těšit vždy tak jako my zde v redakci.

JUDr. Hana Rýdlová, nastupující šéfredaktorka