V Torontu se uskutečnil 61. kongres UIA


autor: JUDr. Martina Doležalová
publikováno: 22.11.2017

Proč zrovna Kanada?

Výběr destinace zřejmě nebyl náhodný – Kanadu spojuje s UIA jazyková mnohočetnost a multikulturalismus spolu s trvající snahou o zachování míru, demokracie a vlády práva.

Letošní kongres měl na programu tato tři hlavní témata:

● Dobývání národního bohatství a s ním spojené problémy v lidskoprávní problematice, sféře životního prostředí, nemovitostí, obchodního práva, finančního práva, práva pracovního a trestního. Diskuse byly vedeny z legislativní i správní perspektivy, ze smluvního úhlu pohledu a směrem k mechanismu compliance, k řešení sporů a různě aplikovatelnému mechanismu reparací.

● Náhrada škody způsobená terorismem ve smyslu, kdo je odpovědný a jak by oběti měly být kompenzovány. Samozřejmě je nezpochybnitelná odpovědnost jednotlivce, který útočil, pokud přežil a je zadržen, ale nabízí se i otázka možné odpovědnosti příslušné vlády národa, kde se teroristický akt uskutečnil. Padaly zde zásadní otázky typu: Udělal stát vše proto, aby ochránil své obyvatelstvo? Měl by zde existovat proces náhrady škody způsobené státem? Dalším vážným tématem je možná odpovědnost třetích osob, např. masmédií, které umožňují teroristickou propagandu anebo existenci teroristických organizací prostřednictvím teroristických sítí… V neposlední řadě došlo na témata přístupu obětí k soudům, ke kolektivním žalobám a vykonávacímu mechanismu.

● Komise pravdy a smíru v Kanadě jako alternativní forma řešení interetnických problémů v národních a mezinárodních konfliktech. Může tato kanadská „komise“ fungovat jako model řešení zásadních konfliktů, které se týkají velkých národů? V nejhorších případech s bezpočtem obětí existuje obava, že klasická justice neumí splnit svůj mandát k sankcionování těch odpovědných a k nastolení občanského smíru. Kongres nahlédl na jiný mechanismus, který lze nazvat „alternativní spravedlností“, kdy některé prvky z ní byly a jsou úspěšné. Došlo k výměně zkušeností z této Komise, k hodnocení průběžných úspěchů i pochybení a poučení se z nich. Zkoumala se v této souvislosti role klasické justice, kterou tato musí nadále hrát: úloha a trénink právníků v „alternativní spravedlnosti“ a téma reparací, které mohou oběti očekávat.

Na tyto tři okruhy pak navázala činnost jednotlivých komisí, kterých pracují v UIA desítky. Kongres udělil jako tradičně ceny mladým právníkům do 30 let týkající se propagace lidských práv v businessu a dále náhrady škod způsobených terorismem. Rovněž udělil jako každoročně cenu „Vlády práva“ (LexisNexis Rule of Law Award).

Kongres též přivítal na speciálním setkání ženy advokátky (UIA Women´s Network Coctail), dále ty, co se kongresu účastní poprvé (First-Timers Breakfast), mladé kolegy (Activities for Young Lawyers) či umožnil krátké seznamovací schůzky mezi advokáty či kancelářemi (Speed Dating for Law Firms).

Kongres všechny účastníky obohatil o cenné poznatky a umožnil potkat se s mnoha zajímavými kolegy.
K zájemcům o účast v této mezinárodní organizaci advokátů pak směřuje informace, že další rok se bude kongres konat v portugalském Portu. Pokud vás tato zpráva zaujala, můžete více sledovat na www.uianet.org.

Autorka je advokátkou, zapsanou mediátorkou a zástupkyní ČAK v UIA. 

 

Foto: Markéta Koutská