Úvodník

Návratník

autor: JUDr. František Smejkal, advokát
publikováno: 26.10.2017

Úvodníky se zpravidla zabývají aktuálními tématy, čímž způsobují svým autorům značně neklidné spaní. Zejména pokud na autora níže podepsaného vyšlo letošní září, na jehož konci proběhl 7. advokátní sněm. Autor úvodníku Bulletinu advokacie totiž obvykle není kouzelníkem, prognostikem ani věštkyní s křišťálovou koulí, pročež je pro něj úvodník břemenem mnohem větším než ústavní stížnost, již musí kvůli přibližující se lhůtě stihnout během noci plné káv, nervozity, hektického opravování a přepisování. Některým úkolům se však není možné vyhnout, a chce-li muž sám před sebou obstát, musí potlačit obavy, nadechnout se a s vervou se pustit do práce, ať je sebeobtížnější.

Příběhy tisíce a jednoho věřitele

autor: JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, člen Legislativní rady vlády ČR
publikováno: 18.07.2017

Máme nové evropské nařízení o insolven­ci a připravuje se směrnice o preventivních rámcích pro řešení platební neschopnosti firem. Insolvenční zákon zavedl s účinností od 1. července 2017 negativní domněnku úpadku. Nové předpisy vycházejí z koncepce, podle které nemá insolvenční právo jen trestat podnikatele za neúspěch v podnikání, ale má jim nabízet druhou šanci. To je zásadní změna.

Komora, to nejsou „oni“ nebo „vy“, Komora jsme „my“

autor: Mgr. Robert Němec, LL.M, místopředseda ČAK
publikováno: 05.06.2017

S blížícím se sněmem se stále více kolegů zamýšlí nad tím, kam advokacie kráčí, kam směřuje advokátní komora, co by měla nebo neměla dělat, jestli má být silná nebo slabá, jestli má být spíše regulátorem, nebo zastáncem advokátů. Myslím, že v první řadě musí advokáti obhájit, že jsou skutečně největším právnickým stavem, který si zaslouží svá privilegia a samosprávu.

Nové výzvy a nové technologie

autor: JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., členka představenstva České advokátní komory
publikováno: 04.05.2017

Pro příznivce úspěšného seriálu Teorie velkého třesku nebude obtížné si vzpomenout na epizodu IV. řady s názvem „Obohacení košťálovou zeleninou“, ve které Sheldon Cooper zkouší komunikovat se světem prostřednictvím „mobilního zařízení na virtuální přítomnost“, aniž by opustil bezpečné útočiště svého pokoje. Pojízdná obrazovka s detailem komunikujícího obličeje v seriálu přiváděla hlavního hrdinu i jeho okolí do svízelných situací, které museli řešit s (černým) humorem a nadsázkou.

Úvodník supervolební

autor: JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK
publikováno: 22.02.2017

Supervolební – takto bývá pravidelně v médiích označován rok 2017. V tomto roce proběhnou volby do Poslanecké sněmovny a podstatná část prezidentské kampaně. Pro advokacii je tento rok taktéž rokem volebním – 22. září se koná již 7. sněm české advokacie. Sněm je vyvrcholením stavovského života a určitým předělem, sloužícím mimo jiné i k tomu, abychom se ohlédli zpátky a bilancovali uplynulé volební období.