ÚS se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a občanského soudního řádu


publikováno: 08.11.2016

Právní věta: Ustanovení § 107a občanského soudního řádu umožňuje, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo žalovaného bez jeho souhlasu, avšak jen v případě, že toto právo nebo povinnost odvozuje od jejich převodu nebo přechodu ze strany žalovaného. Připuštění jeho vstupu do řízení, aniž by byla splněna tato podmínka, představuje nepřípustný zásah do základního práva původního žalovaného na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Text nálezu sp. zn. III. ÚS 2242/15 je dostupný  zde.

Zdroj: Ústavní soud