Ústavní soud opouští po desetiletém mandátu soudkyně Vlasta Formánková


publikováno: 04.08.2015

Doktorka Formánková působila před nástupem na Ústavní soud jako celoživotní kariérní soudkyně, působící na obecných soudech v Plzni. Svou praktickou zkušenost ze soudnictví zúročovala i jako soudkyně Ústavního soudu, což se projevovalo i tím, že po celou dobu výkonu mandátu patřila k soudcům s nejmenším množstvím nevyřízených věcí, a ostatně svůj mandát zakončuje bez jakéhokoliv nedodělku.

V rozhodovací činnosti náležela k soudcům orientovaným směrem k liberálním konceptům státu: akcentovala maximální ochranu svobody jednotlivce a spíše minimalizaci státní moci. Příkladem takového typu rozhodnutí, které připravovala jako soudkyně zpravodajka, může být nález sp. zn. Pl. ÚS 51/06, v němž Ústavní soud zrušil koncepci tzv. neziskových nemocnic. V obdobném duchu hlasovala například ve věcech týkajících se regulace nájemného a ochrany vlastníků bytů nebo regulačních poplatků ve zdravotnictví (Pl. ÚS 1/08). Byla rovněž zastánkyní co nejširšího vyrovnání s totalitní minulostí – zmínit lze například nálezy týkající se nároků na náhradu nemateriální újmy osob trestně odsouzených za minulého režimu (nálezy sp. zn. IV. ÚS 500/13, IV. ÚS 644/13, IV. ÚS 2265/13) nebo její hlasování ohledně zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů (Pl. ÚS 25/07) či zákona o církevních restitucích (Pl. ÚS 10/13). V těchto věcech vždy zastávala konzistentní postoj upřednostňující postavení jednotlivce a jeho individuální odpovědnost před rozpínavostí státu a státním paternalismem či libovůlí. Vedle toho se však jako celoživotní soudkyně zasazovala o co největší garance nezávislosti soudní moci.

Vlasta Formánková se po odchodu z Ústavního soudu vrací na Krajský soud v Plzni jako jeho soudkyně. Lze předpokládat, že i ve své další soudní činnosti bude přísně dbát ochrany práv jednotlivců a nepochybně reflektovat zkušenosti, které získala při záslužné práci pro ústavní soudnictví v ČR.

Po odchodu Vlasty Formánkové se Ústavní soud ocitá bez jednoho soudce, neboť prezident republiky na uvolněný mandát dosud nového kandidáta nejmenoval. Kompletní obměna soudců Ústavního soudu pak bude završena v prosinci tohoto roku, kdy ve funkci končí soudce Vladimír Kůrka. 

Zdroj: Ústavní soud