ÚS odmítl stížnost advokáta, jenž si nebral talár a dostal pokutu


publikováno: 17.08.2017

Podle zákona si advokáti musejí obléknout stavovský oděv v trestním řízení a před Ústavním, Nejvyšším a Nejvyšším správním soudem. Podle Palkoskyje to excesivní podmínka, která vybočuje z běžných povinností potřebných pro výkon profese. Poukázal také na to, že někteří klienti mohou advokáta v taláru mylně považovat za součást státní moci. Mělo by prý být na uvážení obhájce, zda si talár vezme, anebo bude klienta hájit v civilním oděvu. 

Pokutu 25 000 Kč dostal Palkoska už v roce 2013 od kárné komise České advokátní komory. Poté se bránil žalobou k Městskému soudu v Praze a kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, který konstatoval, že legitimním cílem stavovského oděvu je zdůraznění důležitosti advokáta a zvýšení reprezentativnosti soudního procesu.

"ÚS shledal odůvodnění obecných soudů jako přesvědčivá," stojí ve stručném usnesení. Návrhem na zrušení části zákona se ÚS ani blíže nezabýval, Palkoskovise prý nepodařilo prokázat zásah do práva na výkon povolání nebo svobody projevu.

"Ostatně legitimním účelem pro omezení svobody projevu prostřednictvím oblečení může být pro stát i ochrana důstojnosti soudního jednání (či zachování autority a nestrannosti soudní moci) a i před zavedením 'talárové povinnosti' oblékání účastníků v soudní síni reguloval," napsali ústavní soudci.

Už v roce 2010 soud z formálních důvodů odmítl stížnost olomouckého advokáta Iva Šotka. Podle Šotkova návrhu neexistoval důvod, aby zrovna advokáti museli používat "uniformu", když jiné, srovnatelné profese tuto povinnost nemají. ÚS ale tehdy uvedl, že nošení taláru navazuje na tradici úředního roucha, které advokáti používali do roku 1948.

"Maje tuto uniformu či dres na sobě, každý její nositel spíše pocítí význam okamžiku, pro který si talár oblékl a své úlohy při něm, jakož i cti profese, k níž přísluší a kterou reprezentuje. Tím spíše se pak své role chopí s plným nasazením a bude ji vykonávat skutečně tak, jak to podle svého nejlepšího vědomí pokládá za prospěšné," stálo tehdy v usnesení.

„Vítám rozhodnutí Ústavního soudu a považuji je za ukončení debat odborné i laické veřejnosti o tom, zda povinnost advokátů nosit při některých soudních jednáních a při jednáních vyšších soudů advokátní talár je, či není vhodná a rozumná. Mohu snad jen vyjádřit lítost nad tím, že jeden z advokátů volil cestu vědomého porušování zákona o advokacii a stavovských předpisů, aby dosáhl v konečné instanci projednání své záležitosti Ústavním soudem. Jakkoli Ústavní soud ústavní stížnost advokáta jako zjevně neopodstatněnou odmítl, přesto v odůvodnění svého usnesení jasně vyjádřil, že rozhodnutí obecných soudů shledává jako přesvědčivá a nezasahující do práv stěžovatele. Za souladná se zákonnou úpravou byla shledána i rozhodnutí našich kárných komisí,“ uvedl k rozhodnutí Ústavního soudu předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň.

 

 Zdroj: ČTK + ČAK