ÚS k procesnímu nástupnictví podle § 107a § 107 občanského soudního řádu


publikováno: 20.03.2018

Právní věta:

Obecné soudy vyložily úpravu procesního nástupnictví podle § 107a § 107 občanského soudního řádu formálním způsobem, čímž upřely stěžovatelce možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, nepřihlédly k jejímu zájmu na ochraně subjektivních práv a nezvratně jí tak upřely meritorní projednání věci – přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3359/17 je dostupný ZDE.

Zdroj: Ústavní soud, Brno