Unie rodinných advokátů je na webu


publikováno: 16.01.2018

Unie rodinných advokátů bude na svých stránkách také zveřejňovat názory a stanoviska k otázkám rodiny, stejně jako pozvánky na akce, které uspořádá. Nejbližší plánovanou akcí je sympozium Rodina a její právní problémy, jež proběhne v sídle České advokátní komory v Praze v Paláci Dunaj ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 9,30 hodin. Pozvánka na sympozium bude na internetových stránkách k dispozici počátkem února.