Téma z představenstva: Koncipienti bez praxe v trestním právu


publikováno: 05.05.2014

Tajemník ČAK informoval představenstvo o poznatcích z průběhu advokátních zkoušek. Stěžejní informací bylo, že ze strany více zkušebních komisařů je signalizována malá zkušenost advokátních koncipientů s aplikací trestního práva. Ti vykazují dobrou úroveň teoretických znalostí, neznají ale dostatečně praxi.

Jeden významný člen představenstva, který je současně zkušebním komisařem, přirovnal situaci k soutěži ve vaření marmelády (drží dietu a myslí na marmeládu asi často): „Je to, jako když znáte dobrý recept, ale nikdy jste marmeládu nevařili.“

Představenstvo se shodlo na tom, že reálná praxe v oboru trestního práva je nutnou podmínkou pro úspěšné složení advokátní zkoušky. Obhajoba advokáty ve věcech trestních je významnou zárukou fair soudního procesu. Problém však představuje zejména v Praze ta skutečnost, že většina velkých advokátních kanceláří se věnuje obchodnímu právu, a advokátních kanceláří a jednotlivých advokátů, kteří se zaměřují na oblast trestního práva, je méně. Je tedy třeba se zabývat otázkou, kde mají advokátní koncipienti praxi získat. Advokátní zkouška musí být univerzální, bez ohledu na případnou pozdější specializaci advokáta, která se ostatně v průběhu času může měnit. Kvalifikované poradenství v oblasti obchodního práva také vyžaduje dobrou znalost trestního práva.

Představenstvo po obsáhlejší diskusi uložilo legislativnímu odboru ve spolupráci s bruselskou zástupkyní zpracovat srovnávací analýzu této problematiky. Věcí se bude na základě analýzy dále věnovat zářijové zasedání představenstva. Cílem je vytvořit reálné podmínky pro to, aby úspěšné složení advokátní zkoušky dávalo dostatečné záruky, že advokát je schopen hájit náležitě zájmy klienta v i oblasti trestního řízení.

Autor: JUDr. Michal Žižlavský