Advokátní stáž v Německu


publikováno: 18.01.2017

Stáž bude probíhat ve dnech 27. 8. – 3. 10. 2017. První část pobytu zahrnuje úvodní seminář o německém a evropském občanském a obchodním právu, ve druhé části budou stážisté docházet na praxi do německých advokátních kanceláří. Stáž bude zakončena třídenním evaluačním seminářem. 

Kdo se může přihlásit? Advokáti/advokátky do 35 let věku se zaměřením na občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora složí kandidáti test z německého jazyka). Stáž je připravena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují věkové a znalostní podmínky. Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR). 

Zájemce o stáž prosíme, aby se hlásili u pana Milana Janouška z odboru mezinárodních vztahů ČAK, a to e-mailem: international@cak.cz. Přihlášení kandidáti budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 20. února 2017 od 10:00h.Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách ČAK www.cak.cz v sekci Mezinárodní vztahy stejně jako v rubrice Kalendář akcí. 

Uzávěrka přihlášek je 13. února 2017.