Spolky, nadace a odbory nebudou hradit rejstříkové poplatky


publikováno: 10.12.2014

Před přijetím senátní verze varovala ministryně spravedlnosti Helena Válková. Podle ní by takováto úprava umožnila jakýmkoli právnickým osobám osvobození od soudního poplatku při prvním zápisu do rejstříků. Novelu připravili poslanci ČSSD kvůli tomu, že v českém právním řádu zatím chybí zákon o obecné prospěšnosti. Veřejně prospěšné společnosti proto zatím poplatky hradit musí. Omezení platnosti novely Sněmovna přijala na doporučení svého ústavně právního výboru. Vytvořil by se tak časový limit pro přijetí zákona o obecné prospěšnosti. 

Od uvedených poplatků má novela osvobodit také nadační fondy, ústavy, svazy zaměstnavatelů a jiné veřejně prospěšné společnosti. Předkladatelé tvrdí, že současný stav přesahuje finanční možnosti hlavně malých neziskových organizací a spolků s pobočkami. Zpoplatněn je zápis nejen za údaje o spolku, ale i za každý pobočný spolek. Spolky s členitou strukturou by tak musely zaplatit podle tvůrců novely až miliony korun. 

Nestátní neziskové organizace za povinnou registraci na ministerstvu vnitra podle předkladatelů nic nehradily. S účinností rekodifikace soukromého práva nastal stav, kdy je osvobození od poplatků vázáno na status veřejné prospěšnosti. Ten ale není možné kvůli chybějícímu zákonu získat.

 

Zdroj: ČTK