oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Soudní dvůr EU: K odmítnutí udělení víza ke studiu v oblasti bezpečnosti informačních technologií

publikováno: 04.07.2017

Vnitrostátní orgány mohou z důvodu veřejné bezpečnosti odmítnout udělit íránské státní příslušnici, jež získala diplom na univerzitě, na kterou se vztahují omezující opatření, vízum za účelem studia v takové citlivé oblasti, jako je bezpečnost informačních technologií. I přes volnou míru uvážení vnitrostátní orgány musejí své zamítavé rozhodnutí patřičně odůvodnit.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. 4. 2017 ve věci C-544/15, Sarah Fahimian v. Bundesrepublik Deutschland 

Z odůvodnění: 

Íránská státní příslušnice, Sarah Fahimian, která vystudovala Univerzitu informačních technologií v Íránu, získala v roce 2012 stipendium na doktorské studium na Technické univerzitě Darmstadt v Německu a předmětem tohoto studia měl být výzkumný projekt týkající se bezpečnosti mobilních systémů, zejména detekce narušení na chytrých telefonech, až po bezpečnostní kontroly. Na její domovskou univerzitu se však vztahují omezující opatření EU, kvůli podpoře íránské vlády ve vojenské oblasti. Proto když požádala paní Fahimian na německém velvyslanectví o vízum, nebylo jí uděleno s obavou, že by její znalosti mohly být později v Íránu zneužity (např. k získávání tajných informací v západních zemích, k vnitrostátní represi či obecnému porušování lidských práv).

Berlínský správní soud, ke kterému paní Fahimian podala opravný prostředek, požádal Soudní dvůr o výklad směrnice 2004/114/ES o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia; tedy zda mohou v rámci volné míry uvážení členské státy určit, zda žadatel představuje hrozbu pro veřejnou bezpečnost. Směrnice přímo stanoví jako podmínku udělení víza, aby žadatel nebyl považován za hrozbu pro veřejnou bezpečnost. Soudní dvůr tedy odpověděl, že členské státy mohou ve světle relevantních skutečností ověřit, zda žadatel o vízum představuje, byť jen možnou, hrozbu pro veřejnou bezpečnost. Navíc směrnice nijak nebrání tomu, aby vízum nebylo uděleno žadateli ze třetí země, který získal diplom na univerzitě, na kterou se vztahují omezující opatření, jako je tomu v tomto případě, nebo pokud žadatel zamýšlí v členském státě provádět výzkum v oblasti citlivé pro veřejnou bezpečnost. Soudní dvůr upřesnil, že veškeré důvody uvedené německým zastupitelským úřadem představují účely, které jsou v rozporu s ochranou veřejné bezpečnosti.

 

Rozhodnutí zpracovala Mgr. ALŽBĚTA RECOVÁ, odbor mezinárodních vztahů ČAK