Sněmovna zpřísnila pravidla pro agenturní zaměstnávání


publikováno: 20.04.2017

Kaucí chce ministerstvo práce a sociálních věcí eliminovat účelové zakládání agentur práce, jejichž prostřednictvím dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Návrh má dále za cíl bránit zneužívání takzvaného řetězení smluv u agenturních zaměstnanců a lépe definuje a upravuje přestupky a správní delikty v této oblasti, například umožní postih skrytého zajišťování pracovníků. 

Ministerstvo změnami reaguje na současný vývoj v oblasti agenturního zaměstnávání. V novele je navrhováno nové ustanovení, podle kterého je agentura povinna zajistit, aby zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u firmy, u níž je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu anebo koná v témže měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou. Porušení se tak bude hodnotit jako správní delikt, za který je možné uložit pokutu. Novelu nyní posoudí Senát.


Zdroj: ČTK, mpsv.cz