Sněmovna asi podpoří ochranu nezadluženého z manželů před exekucí


publikováno: 10.11.2014

Novela ukládá soudům a exekutorům, aby při nařizování výkonu rozhodnutí či exekucí zohledňovali skutečnost, že společné jmění manželů bylo zúženo či jinak dotčeno smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu. Nové pravidlo se bude vztahovat na smlouvy či rozhodnutí, která jsou zapsána ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Od počátku letošního roku jej vede Notářská komora. 

Dosud se k těmto smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Manžel dlužníka tak nyní musí podávat k soudu takzvanou vylučovací žalobu a soud teprve následně rozhoduje o vyloučení daného majetku z exekuce nebo z výkonu rozhodnutí. Tento postup je zdlouhavý, podání žaloby navíc podléhá soudnímu poplatku. 

Ministryně spravedlnosti poslancům řekla, že podle novely by z exekuce měla být vyjmuta také polovina peněz na společném bankovním účtu manželů, nejméně dvojnásobek životního minima. Nezadlužený z manželů bude mít také právo pozastavit exekuční rozhodnutí, bude-li předmětem exekuce společný majetek. 

Předloha počítá také s tím, že úspěšný účastník civilního soudního řízení bude mít automaticky právo na přiznání náhrady hotových výdajů, i když nebude zastoupen advokátem. Nezastoupený účastník nyní své náklady zpravidla nenárokuje, protože by měl s jejich vyčíslením více starostí, než by odpovídalo poskytnutým penězům. Nově už však soudu nebude muset své hotové.

 

Zdroj: ČTK