Slovenská advokátní komora má nového předsedu. Stal se jím JUDr. Tomáš Borec.


publikováno: 12.06.2017

Důležitou součástí Konference byly volby do orgánů SAK. Předsednictvo SAK tvoří 9 členů a 3 náhradníci. Volí se jejich zástupci z řad advokátů jednou za 4 roky právě na Konferenci advokátů.

Novým předsedou SAK se stal JUDr. Tomáš Borec (na snímku). Podle slov nového předsedy Slovenské advokátní komory je “největší výzvou nového předsednictva SAK prosazovat etické principy advokacie. Velkou výzvou je elektronizace výkonu advokacie. Mojí osobní ambicí je při výkonu funkce spolu s nově zvolenými kolegyněmi a kolegy moderně a poctivě rozvíjet tradice advokacie.”  
 
Prvním místopředsedou SAK se stal JUDr. Tomáš Illeš z Košic a místopředsedou pro zahraničí JUDr. Ondrej Laciak. Členové SAK si také zvolili členy Revizní komise, Disciplinární komise a Odvolací disciplinární komise.