Šikanózní insolvenční návrhy se omezí


publikováno: 15.02.2017

Předloha má více chránit adresáty šikanózních insolvenčních návrhů, tedy těch, jejichž cílem bývá vyřadit konkurenčního podnikatele z boje a poškodit jeho pověst. Soud by napříště mohl rozhodnout, že podezřelé návrhy v první fázi řízení nezveřejní v insolvenčním rejstříku. Soudci budou mít týden na jejich posouzení.

 
Navrhovatelé by taky museli skládat zálohy na náklady insolvenčního řízení. Pokud by návrh směřoval vůči podnikatelské právnické osobě, záloha by činila 50 000 korun, v ostatních případech 10 000 korun. Navrhovatel, jehož insolvenční návrh soud pravomocně odmítne, bude moci podat nový proti stejnému dlužníkovi nejdříve za půl roku.

 
Novela si také klade za cíl skoncovat se stavem, kdy si insolvenční správci ve velkém zřizují fiktivní provozovny, aby získali více případů. Správci by nově mohli zapsat v každém soudním obvodu jen jednu. Novela také posiluje dohled nad insolvenčními správci. Jejich provozovny budou muset mít otevřeno nejméně čtyři hodiny v týdnu. Zpřísní se taky podmínky pro změnu insolvenčního správce.


Zdroj: ČTK