Setkání prezidentů advokátních komor střední a východní Evropy


publikováno: 17.09.2014

Cílem již tradičního každoročního setkání je diskutovat v užším fóru zásadní témata a otázky evropské advokacie. Hlavní část zasedání, které probíhalo v zasedací místnosti sídla ČAK na pražské Národní třídě v pondělí 15. září 2014, byla věnována vysoce aktuálním problémům. 

První téma – „Poskytování právních služeb jinými osobami než advokáty; regulace v jednotlivých členských státech“ – představil za ČAK JUDr. Mokrý, místopředseda ČAK a vedoucí české delegace v CCBE. Některé delegace v této souvislosti upozornily především na problémy poskytování právního poradenství neziskovými organizacemi. 

Dalším stěžejním tématem byla „Problematika náhrad nákladů řízení“, kterou uvedl JUDr. Uhlíř, místopředseda ČAK. Při této příležitosti byl zmíněn i český sněmovní tisk č. 107, ke kterému se vyjadřovala jak ČAK, tak i CCBE. Dále byla diskutována i problematika evropského řízení o drobných nárocích a nebezpečí zvýšení limitu pro podání žaloby u drobného nároku z 2000 eur na 10 000 eur. 

JUDr. Vychopeň, předseda ČAK, přednesl příspěvek na téma „Státní zásahy do advokátní mlčenlivosti včetně domovních prohlídek“. V návaznosti na toto téma se rozvinula debata mj. na téma úschov dat advokátů na cloudech a bezpečnost dat. 

Slovenská delegace iniciovala diskusi na téma elektronizace advokacie a jednotlivé země se vzájemně informovaly o současném stavu jejich e-justice. Slovenská reprezentace dále informovala o nastalých změnách v systému advokátních zkoušek na Slovensku, ke kterým SAK přistoupila před několika měsíci.     

Mezi další témata patřilo např. poskytování bezplatné právní pomoci či analýza návrhu složení nové Evropské komise. 

Podrobnou zprávu se závěry z jednání přineseme v Bulletinu advokacie č. 10/2014.   

    

-hr-