Senát schválil návrh na uzákonění místní příslušnosti exekutorů


publikováno: 19.05.2015

Předloha má zavést místní příslušnost exekutorů v obvodu jednotlivých soudních krajů s cílem snížit náklady na exekuce. Obvod těchto krajů byl zvolen mimo jiné kvůli tomu, že respektuje postavení exekutorů jako konkurujících podnikatelů.

Senátoři nicméně na návrh svých kolegů Miroslava Nenutila a Miloše Vystrčila doplnili novelu o pasáž, podle níž by exekutoři byli přiřazováni podle soudem předem stanoveného pořadí. Vystrčil to zdůvodnil tím, že by tento návrh napomohl rovnosti mezi exekutory a mohl by odstranit klientelistické vazby mezi věřiteli a exekutory.

Tuto změnu podpořil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier s tím, že jinak exekutor půjde na ruku tomu, kdo si ho vybírá. „Princip teritoriality doplněný o rozvrh je jedinou cestou, jak tuto konkurenci vyloučit a jak do toho řízení vnést principy, které odpovídají přenesenému výkonu státní moci,“ poznamenal. Návrh podle něj odpovídá vládnímu programovému prohlášení.

V současnosti mají exekutoři celostátní působnost. Konkrétního exekutora pověřuje provedením exekuce soud na základě návrhu věřitele. Teoreticky tak soudní exekutor z Aše může vykonávat exekuci například ve Valašském Meziříčí. Eventuální náklady na cestu do bydliště dlužníka kvůli soupisu movitých věcí ale od loňského ledna podléhají limitu, nesmějí překročit 1500 korun.

Zavedení místní příslušnosti už dříve podpořila také Exekutorská komora. Pro místní příslušnost se vyslovilo 57 procent soudních exekutorů, proti teritorialitě se jich postavilo deset procent, zbytek se do ankety nezapojil. Před zavedením místní příslušnosti exekutorů naopak varoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj jsou soudní exekutoři podnikatelskými subjekty a jako takoví mezi sebou soutěží v poskytování služeb. „Nelze připustit, aby došlo ze zákona k rozdělení trhu, neboť by byla omezena přirozená konkurence, trh by se přestal vyvíjet,“ uvedl loni úřad.

Zdroj: ČTK