Šéfredaktor Bulletinu advokacie obdržel Cenu Karola Planka


autor: Redakce BA
publikováno: 18.06.2013

Byla tak oceněna jeho práce v čele Bulletinu advokacie i mnoholetá aktivní účast na Karlovarských právnických dnech. Spolu s JUDr. Blanickým cenu získala za svoji rozsáhlou publikační činnost rovněž prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., z bratislavského Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd, jejíž přednášky jsou již řadu let tradiční součástí KPD.

Prestižní cenu Karlovarských právnických dní za nejlepší právnický časopis si letos odnesl časopis Právník, vydávaný Ústavem státu a práva AV ČR, Bulletin advokacie, vydávaný Českou advokátní komorou získal druhé místo (po dvou předchozích letech, kdy byl první), a jako třetí se umístily Právní rozhledy z nakladatelství C. H. Beck.

Všem oceněným upřímně blahopřejeme!

redakce BA