SD EU k porušování autorského práva


publikováno: 05.05.2017

Podnikatel J. F. Wullems prodává na internetu různé modely multimediálního přehrávače pod názvem „filmspeler“. Jde o zařízení, které zprostředkovává přenos obrazových nebo zvukových dat mezi jejich zdrojem a televizní obrazovkou. J. F. Wullems do tohoto přehrávače nainstaloval otevřený software, který umožňuje otevírat soubory prostřednictvím jednoduchého grafického rozhraní a integroval doplňky dostupné na internetu, které slouží zejména k tomu, aby ze stránek využívajících „streamování“ stahovaly potřebné obsahy a pouhým kliknutím je spouštěly na multimediálním přehrávači, který se připojuje k televizní obrazovce. Některé z těchto stránek poskytují přístup k digitálním obsahům se svolením nositelů autorského práva, zatímco jiné poskytují přístup k takovým obsahům bez jejich svolení. Podle reklamy tento multimediální přehrávač umožňoval na televizní obrazovce zdarma a jednoduše shlédnout audiovizuální materiál, který byl bez svolení nositelů autorských práv zpřístupněn na internetu.  

Stichting Brein, nizozemská nadace zaměřená na ochranu zájmů nositelů autorského práva, se u nizozemského soudu Rechtbank Midden-Nederland domáhá, aby J. F. Wullensovi nařídil ukončení prodeje těchto multimediálních přehrávačů nebo ukončení nabídky hypertextových odkazů, které uživatelům poskytují protiprávní přístup k chráněným dílům. Nadace tvrdí, že prodejce multimediálního přehrávače porušil nizozemské právní předpisy o autorském právu. Nizozemský soud proto v této věci položil otázku Soudnímu dvoru.  

Soudní dvůr v rozsudku potvrdil, že prodej takového multimediálního přehrávače, o který jde v dané věci, představuje „sdělování veřejnosti“ ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2011 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.  

Podle směrnice je úkon rozmnožení vyňat z práva na rozmnožování pouze tehdy, když splňuje pět podmínek, totiž pokud: 1) je tento úkon dočasný; 2) je krátkodobý nebo příležitostný; 3) tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu; 4) výhradním účelem tohoto procesu je umožnit přenos v rámci sítě mezi třetími stranami uskutečněný zprostředkovatelem nebo oprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany, a konečně 5) tento úkon nemá žádný samostatný hospodářský význam. Tyto podmínky jsou kumulativní, takže nedodržení jediné z nich má za následek, že úkon rozmnožení není vyňat.  

J. F. Wullems při plné znalosti důsledků svého jednání do multimediálního přehrávače předem nainstaloval doplňky, které umožňují přístup k chráněným dílům a prohlížení těchto děl na televizní obrazovce. Tuto činnost nelze zaměňovat s pouhým poskytnutím fyzického zařízení.

Soudní dvůr rovněž uvedl, že podle předkládajícího soudu multimediální přehrávač koupil dosti vysoký počet osob. Poskytnutí multimediálního přehrávače je kromě toho uskutečněno za účelem dosažení zisku, neboť cena tohoto multimediálního přehrávače byla zaplacena zejména pro získání přímého přístupu k chráněným dílům, která jsou dostupná na stránkách využívajících „streamování“ bez svolení nositelů autorského práva.  

Soudní dvůr proto rozhodl, že dočasné úkony rozmnožení učiněné na tomto multimediálním přehrávači během „streamování“ díla chráněného autorským právem z internetové stránky třetí strany, na níž je toto dílo nabízeno bez svolení nositele autorského práva, nejsou vyňaty z práva na rozmnožování.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU